„Na výstavě, která se jmenuje Oživení, jsou k vidění práce deseti umělců z partnerského města Goslar. Akce se nicméně zúčastnili pouze čtyři z nich v čele s Thomasem Velte, předsedou BBK Harz (Federální asociace vizuálních umělců a umělkyň z oblasti Harz, pozn. red.). Na akci se dostavil i čestný občan Berouna a goslarský radní Burkhardem Siebertem, který byl u zrodu partnerských vztahů obou měst,“ upřesnila Petra Lišková z oddělení komunikace a veřejných vztahů města.

„Právě pro umělkyně a umělce, kteří pracují většinou sami ve svých ateliérech a dílnách, jsou pravidelná setkání s lidmi důležitá. Ta se v Německu na základě opatření kvůli koronaviru dala uskutečnit jen velmi omezeně. O to více se umělkyně a umělci z Goslaru a okolí těší, že se smějí představit se svou výstavou v Duslově vile v Berouně," uvedl k vernisáži Thomas Velte.

Společně s 30. výročím partnerství měst, kulatiny slaví i spřízněná německá asociace. „V tomto roce máme dva důvody k radosti. Již 30 let existuje partnerství mezi Berounem a Goslarem a navíc už to je 75 let od založení BBK Harz. Tenkrát v roce 1946 šlo umělcům především o to, aby si zajistili zásobování materiálem, a také dnes jsou hospodářské a sociální zájmy důležitým úkolem BBK,“ řekl Velte.

Výstava potrvá do poloviny září a má oslavit partnerství především mimo politické dění. „Díla mohou lidé v Městské galerii Beroun vidět až do 12. září. Vernisáž a celá výstava jsou zajímavé i tím, že se město nesnaží tyto partnerské vztahy pěstovat pouze na politické úrovni obou vedoucích samospráv, ale i skrze různé spolky, ať už se jedná o umělecké, jak je tomu v tomto případě, tak i sportovní či hudební. V minulosti například proběhla výměna mezi pěveckými sbory, kdy ODDechovka jela do Goslaru a nás navštívil jejich Symfonickým dechový orchestr Ratsgymnázia,“ doplnila Petra Lišková s tím, že k výročí v Berouně proběhnou ještě další akce.