Všichni se dozvěděli zajímavé informace o práci paleontologa a zájemci si zároveň mohou v kameništi najít svého trilobita a určit si ho. Pro menší děti byl připraven doprovodný program v podobě různých vystřihovánek a her s motivem trilobitů. Součástí programu byla také oblíbená paleontologická poradna, ve které muzejní paleontolog pomůže návštěvníkům s určením jejich nálezů. Návštěvníci si na akci přinesli zkameněliny
z domova, které našli nedávno, ale i exempláře, které doma mají třeba několik desítek let ve sbírce po dědečkovi.

Nejvzácnější úlovek, jaký kdy na Dnech s paleontologem měli, přinesl loni jeden pán. Šlo o zkamenělé korály z Koněprus staré 100 až 150 milionů let ze sbírky jeho pradědy, který byl střelmistrem v lomu.

Další setkání s paleontologem se uskuteční ve středu 5. srpna.