Přehlídku pěveckých sborů, jež měla úspěšnou premiéru v minulém roce, organizuje Městské kulturní centrum Beroun ve spolupráci se Základní uměleckou školou Václava Talicha. Loni se jí zúčastnilo celkem šest nejen místních souborů a každý se několika písněmi představil široké veřejnosti. Přehlídka se uskuteční na náměstí Joachima Barranda v Berouně. Akce se koná u příležitosti celoročního berounského projektu k vyhlášenému Roku české hudby.