„Na vernisážích moderního umění se lze často potkat s vyjádřeními typu o podchycení podstaty jsoucna či o zachycení imaginace okamžiku. Nic takého zde prosím nečekejte,“ vzal si úvodní slovo dvaasedmdesátiletý nadšený malíř a ilustrátor, který se původně živil jako stavař.

„Čili tohle, co zde dnes vidíte, není žádné moderní umění, protože jsem jako ilustrátor byl vždy odborníky nucen malovat k dokonalému ztvárnění přírody. A taky protože přírodu miluji odjakživa, tak se ji snažím vždy malovat nejlépe, jak to jen jde. Jsem tak rád, že výsledek můžete nyní posoudit sami,“ dodal Jan Kobylák k vernisáži, která se původně měla uskutečnit již v únoru. Tomu ale zabránila pandemie koronaviru.

„Asi před dvěma lety jsem vystavoval v Písku, jejíž součástí byly i besedy a přednášky pro veřejnost. Vzpomínám, že jsem dělal přednášku o broucích a malování pro děti z první a druhé třídy a na začátku jedna ze dvou přicházejících děvčat říká té druhé: ‚Fuj, brouci.‘ Poté přišla blíže a dodala: ‚Jé, to je ale hezké.‘ Takže mi úplně bude stačit, když budete z výstavy odcházet se slovy: fuj, to je hezké,“ sympatickou skromností rozesmál umělec přítomné.

Mezi vzory Jana Kobyláka patří malíř a ilustrátor dobrodružných knih Zdeněk Burian, od jehož děl se učí stále rozvíjet svůj talent. „Čas od času si velmi rád dělám co nejvěrnější kopie jeho obrazů a na nich se teprve učím, jak například dostat do obrazu barevnou vyrovnanost či perspektivu,“ prozradil malíř.

Vývoj moderních tiskařských a skenovacích technologií už ručním ilustracím nepřeje. „Obrázky, na kterých strávím hodiny a hodiny, se dnes již nemalují. Ta doba už minula. Ale jsem stále oslovovaný a maluji ilustrace na titulní stránky knížek. Objednávek mám dost i od entomologů, kteří našli nějakého brouka, a ten teď nese jejich jméno,“ řekl umělec.

Jedním je i známý neurochirurg profesor Vladimír Beneš, po kterém jsou některé druhy brouků pojmenovány. „Je to i tím, že když někdo nějakého svého broučka najde, tak ten se dříve nebo později v nějakém muzeu ve sbírkách ‚ztratí‘. Ale ten olej na stěně, ten se bude dědit dál,“ dodal s humorem malíř.

Jan Kobylák je jediným malířem na světě, který maluje brouky za použití oleje. „Běžnou praxí je použití kvaše či akvarelu. Vím tedy naprosto bezpečně, že jsem jediný, který maluje technikou olejomalby na deskách. Má to ale velkou výhodu. Když namaluji například tykadlo brouka a odborník mě upozorní na nedostatky, tak se dá skalpelem seškrábnout a namalovat znovu, což by na papíře nešlo,“ vysvětlil.

Návštěvníci si v rámci výstavy tak mohou prohlédnout i ukázku díla s připomínky entomologa a porovnat ji s novým výsledkem. Obrazy Jana Kobyláka si zájemci mohou prohlédnout do soboty 23. října.