Za celou dobu vychovali celou řadu malých ochotníků, ale i mnoho dospělých. Nelze je všechny jmenovat, byl by to hodně dlouhý seznam. Velkou oporou souboru byli také vojáci, kteří si zpestřovali svoji vojenskou službu, a díky jim bylo možné zúčastňovat se tehdejší vojenské soutěže ASUT.

Občas spolek jezdil s představeními mimo obec, například do Broum, Hýskova, Žebráku, Králova Dvora, také hrál v Domově důchodců v Osově. V roce 2004 se manželé Hrabětovi odstěhovali do Domu s pečovatelskou službou v Třemošnici, kde je jejich bývalí kolegové ochotníci byli navštívit.

Od roku 1970 se začala vést evidence a do roku 2010 se odehrálo 64 her a pohádek bez repríz. V letech 1974 - 1978 proběhla první rekonstrukce Dělnického domu v Chyňavě a v letech 2005 - 2007 druhá. V její době bylo souboru umožněno hrát reprízy her v Loděnicích. 

Skoro 30 let soubor pořádá dětský den. V roce 2009 místo vánoční pohádky dělali členové souboru Divoch pro děti čertovské rejdění. Tyto akce se financují za podpory obecního úřadu, drobných sponzorů, ale hlavně z peněz, které se vyberou na představeních.