Jejich vystoupení se uskuteční v neděli 27. března v Praskolesích a začíná ve 14 hodin v místním kulturním domě Jitřenka.

Předprodej vstupenek na Obecním úřadu Praskolesy, tel. 311 510 671.