K oslavám státního svátku Dne vzniku samostatného československého státu budou v neděli 28. října veřejnosti zdarma otevřena muzea i jejich pobočky, které patří do správy Středočeského kraje. Stane se tak ke Dni kraje a pilotní akcí bude slavnost keltského nového roku Samhain, která se v sobotu 27. října uskuteční v Informačním centru keltské kultury zámku Nižbor.

„Provoz nižborského centra keltské kultury byl zahájen před třemi lety. Od té doby pravidelně slavíme tři keltské svátky. Tím nejvýznamnějším je Samhain, kterým Keltové uzavírali letní období,“ uvedla Irena Benková, ředitelka Ústavu archeologické památkové péče středních Čech, a dodala, že letošní oslavy svátku Samhain budou propojeny s Muzeem Českého krasu v Berouně s prezentací Tetínského pokladu.

Program sobotních oslav keltského svátku bude zahájen ve 14 hodin zapálením slavnostního ohně. Po celé odpoledne se pak mohou návštěvníci seznamovat s keltskou historií. „Přehlídka řemesel představí opracování dřeva, výrobu keramiky, zpracování bronzových drátků, výrobu keltských šperků a chybět nebudou kováři,“ doplňuje Irena Benková.

Keltská hudba k poslechu i tanci

Prostory nižborského keltského centra jsou po oba dny přístupné zdarma. „Novinkou je kino, které nabízí půlhodinovou kombinaci hraného a animovaného filmu, který prezentuje život Kelta a s odstupem dvou tisíc let jeho objev archeology a výzkum v antropologické laboratoři.

Hudební vystoupení dobových skupin doplní výuka keltsko–irských tanců a návštěvníci se budou moci zapojit i do hudební soutěže Stradonice hledají Superbarda. „Děti si mohou vyzkoušet práci archeologa v archeologické dílně, najít své vlastní střepy, kosti,“ dodává k programu ředitelka Ústavu archeologické památkové péče středních Čech.

„Informační centrum chceme každoročně doplnit o další výstavu s keltskou tematikou. V letošním roce mohou náv〜štěvníci zhlédnout putovní výstavu originálních nálezů z keltských lokalit, jejíž součástí je rekonstrukce keltských obydlí,“ líčí Benková.

Návštěvníci Informačního centra keltské kultury v nižborském zámku se mohou v sobotu opět těšit na zajímavosti ze života Keltů.