Lidé v Berouně, Hýskově, Nižboru, Zdicích i Lochovicích mohou od neděle 4. do nedělel 11. ledna potkat v ulicích koledníky přestrojené za Kašpara, Melichara a Baltazara. Kromě kostýmů jim nechybí ani pokladnička, do které mohou lidé přispívat na charitativní účely. Tříkrálovou sbírku na Berounsku a Hořovicku organizuje místní farní charita.

„Tříkrálovou sbírku pořádáme již pátým rokem a podporuje ji stále více lidí. V loňském roce jsme od štědrých dárců získali 21 tisíc korun. Letošní sbírka potrvá až do neděle 11. ledna. Doufáme, že částku z minulého roku překonáme,“ uvedla za berounskou farní charitu Barbora Jakůbková.
Získané finanční prostředky z větší části zůstávají v regionu na projekt farní charity, která sbírku pořádá. Na Berounsku vybrané peníze podpoří výstavbu azylového domu pro matky s dětmi v Lochovicích.

Aby lidé byli ubezpečeni, že darované peníze skutečně věnovali na Tříkrálovou sbírku, jsou koledníci označeni na oblečení kulatými odznaky s logem Tříkrálové sbírky. Věnované peníze lidé vhazují přímo do zapečetěné pokladničky.

Zajímavou tradicí, která charitativní akci na Berounsku provází, je tříkrálový průvod v Lochovicích. Ani letos organizátoři akce veřejnost nezklamali. V neděli 4. lednaprůvod lidí v maskách v čele s Kašparem, Melicharem a Baltazarem prošel celými Lochovicemi a okolními obcemi. Koledníci prošli řadou místních stavení a kdo byl štědrý a přispěl na charitativní sbírku, tomu koledníci na rám domovních dveří nebo vrat napsali bílou křídou známou značku K+M+B 2009.