Doprovodnou akci Mezinárodního hudebního festivalu Talichův Beroun organizují Městského kulturního centra Beroun ve spolupráci se Základní uměleckou školou Václava Talicha a městem Beroun. Přehlídku zahájily dětské a studentské pěvecké sbory. Celkem jich vystoupilo třináct. Návštěvníci si poslechly hořovický pěvecký sbor Zvonek, Berušky, Krákorky, Meluzíny a další. Z dospělých sborů vystoupily Smíšený pěvecký sbor Slavoš, Rosička, Tadooba i Zdický smíšený sbor. Součástí přehlídky byl závěrečný slavnostní koncert. Večer zde zazpívaly všechny zúčastněné sbory.