Přednášku uvedl a doprovodným slovem obohatil historik Vratislav Doubek. Další a poslední z cyklu přednášek bude mít téma rok 1968 a jistě i tato se setká s velkým zájmem, nejen pro množství žijících pamětníků našich nedávných dějin.

Hedvika Bauerová