Nejen o této výstavě jsme si povídali s malířem Vladimírem Noskem.

Už jste na Berounsku někdy vystavoval?
V Městské galerii v Berouně jsem vystavoval před třemi lety samostatně a o pár let dříve se skupinou jihočeských výtvarníků kolektivně. Před několika lety jsem ještě představil své koláže v dnes již neexistující čajovně na berounském náměstí. Na všechny výstavy mám krásné vzpomínky.

Takže vztah k tomuto regionu určitě máte…
Můj vztah k Berounu a jeho okolí vznikal postupně. Před mnoha lety jsem okolí projížděl na kole a ke svému úžasu zjistil, jak krásná je krajina kolem Berounky. Po povodních v roce 2002 jsem se na Berounsko vracel častěji a sledoval úžasnou proměnu města, které jsem zařadil mezi místa, kam se velmi rád vracím. Dokladem toho jsou i uskutečněné výstavy a loňská rodinná dovolená na kolech.

Jak se vám líbí prostory Duslovy vily, v níž galerie sídlí?
Při svých výstavách v galerii jsem měl možnost se seznámit s historií vily a jejích původních majitelů, včetně využití v poválečných letech. Prostory galerie jsou krásné a vystavovat v nich je radost.

Jak dlouho se znáte s panem Hovorkou a vystavujete společně poprvé?
S akademickým sochařem Jurajem Hovorkou se znám téměř třicet let a nesmírně obdivuji jeho tvorbu. I přes pokročilý věk 86 let Juraj Hovorka stále tvoří a vystavuje, i když samozřejmě už jen v omezené míře. Společně vystavujeme již potřetí, po Písku a Týnu nad Vltavou nyní tedy přichází Beroun. Jsem velmi rád, že se tyto společné výstavy uskutečnily.

Myslíte, že má vaše tvorba něco společného?
Na tuto otázku je velmi obtížné odpovědět. Nedá se srovnávat technika tvorby ani její styl. Snad nás spojují myšlenky vložené do vytvářených děl, možná pak i některé rysy mých posledních koláží s bronzovými plastikami pana Hovorky.

Podle jakých kritérií jste vybíral díla na berounskou výstavu?
Kritéria byla celkem jasná. Chtěl jsem návštěvníkům ukázat nová díla a vystavované práce sladit s tvorbou akademického sochaře Juraje Hovorky tak, aby výstava vytvářela harmonický dojem. Zároveň jsem se snažil představit základní směry své výtvarné činnosti v posledním období a zaujmout návštěvníky například zachycením některých známých tváří naší doby.

Text: Karel Souček