Předchozí
1 z 6
Další

Jan Kolář: Chce to stanovit si drobné cíle. To vytvoří sebedisciplínu

Jako policista se bezpečnostní problematice věnuji již několik let. K sebeobrannému systému mě zavedla má profese. Následně jsem dostal příležitost přihlásit se do výběru kandidátu na vojenský výcvik přímo v Izraeli pod hlavičkou celosvětové organizace Krav Maga IKMF. Této příležitosti jsem využil a následně i výcvik úspěšně dokončil. Poté jsem své nově nabyté znalosti rozšířil o civilní instruktorský kurz zde v České republice se zaměřením na dospělé, děti a seniory.

Lidé odvedle: Jan Kolář.Zdroj: archiv Jana Koláře

Krav Maga spojuje efektivní a tréninkové postupy z různých bojových systému a umění. Je v souladu s mojí filozofií progresu, kdy je stále potřeba inovovat a vyvíjet nové postupy. Krav Maga je velmi flexibilní a dá se přizpůsobit různým skupinám lidí, a to z hlediska věku, fyzickým dovednostem a také se dá aplikovat do pracovního prostředí zájmových skupin, kde je možnost vzniku krizové situace.

Lidé odvedle: Jan Kolář.Zdroj: Pavel Paluska

Co je podle mě nejdůležitější v učení se sebeobrany? Viděl bych to na dva důležité směry, první je osobnostní, tedy sebedisciplína, řízená agrese, samotný nácvik krizových situací a druhý je přístup z oblasti prevence, předvídání a minimalizování možných rizik.

Lidé odvedle: Jan Kolář.Zdroj: archiv Jana Koláře

Nejlepší přístup je ve způsobu celoživotního vzdělávání se. Dle mého názoru jsou zapotřebí pro člověka, který nemá zkušenosti s pohybem či jiným bojovým systém, minimálně 2 roky středně intenzivního výcviku: myšleno 2x týdně nácvik sebeobrany a 1x týdně sportovní doplňková aktivita. Pro člověka, který zkušenosti v úderových technikách má, nebo je sám aktivním sportovcem, je tato doba na osvojení základních nácviků menší. Ale vše je velice individuální.

Lidé odvedle: Jan Kolář.Zdroj: archiv Jana Koláře

V sebeobranném systému Krav Maga se nesoutěží, člověk se může oficiálně zdokonalovat v technických stupních zkoušené instruktory z Izraele. Určitě doporučuje se dále zdokonalovat čtením odborných článků o fyziologii těla, právnických základech, návštěvou odborných kurzů s různou tématikou. Osobně již nesoutěžím v žádném sportovním odvětví, závodní příprava se musí provádět zodpovědně a je tedy velice časově náročná.

Lidé odvedle: Jan Kolář.Zdroj: Pavel Paluska

Co bych řekl někomu, který uvažuje, že by se začal věnovat nějakému bojovému sportu? Stanovit si drobné cíle, například upravím stravu a zhubnu, zvolím si pravidelnost cvičení, zvládnu konkrétní techniku, zesílím. To umožní člověku vytvořit sebedisciplínu a řád, který je základní stavební kámen pro studium sebeobrany a tréninku bojového umění. Také budu držet palce a mnoho pevného zdraví na této cestě!

Lidé odvedle: Jan Kolář.Zdroj: archiv Jana Koláře