Autoři fotografií: Jiřina Marečková, Vojtěch Plecitý