Třetí odložené dítě v nymburském babyboxu vyvolalo zatím největší rozruch. Zatím jako u jediného byl i omluvný dopis od matky, která vysvětluje důvod, proč se o syna nemůže postarat. A taky jeho jméno: Lukáš.

Matky když už odkládají děti do babyboxu vzkazy většinou nenechávají. V tomto výjimečném případě se pokusila matka nastínit pozadí své rodinné tragédie a sdělila jméno potomka, čímž jej personifikovala. Právě proto celá událost tolik rezonuje mezi místními.

Ale neměla by. Matka odkládající dítě je rozhodně v tíživé sociální situaci. Je nepodstatné, jestli je nemocná, závislá na drogách (což je ostatně také nemoc), nemá z čeho dítě živit nebo má k takovému kroku milion dalších důvodů. Odložením potomka ze sebe setřásá část břemene, i když určité psychické komplikace to naopak pro matku bezesporu přináší. Nicméně život dítěte je zachráněn. To většinou velmi brzy dostává šanci na nový život v pěstounské rodině. Matka zase má naději dostat se z kritické životní situace bez toho, aby kromě sebe ohrozila existenci někoho jiného.

Jsou to chladná fakta bez ohledu na to základní, tedy mateřský cit. Pokud však samotný akt uložení dítěte do babyboxu nastane, je nutně tato bariéra prolomena, povalena. Bylo by hrozným a tragickým omylem pokoušet se matku najít a syna ji v dobré vůli vrátit s tím, že jim pomůže „sociálka“. Matka se sama už jednou rozhodla a ví proč.

Navíc prolomení anonymity ať dítěte nebo matky po odložení do babyboxu by znamenalo memento pro ženy, které se ocitnou před podobným rozhodnutím v budoucnu. Že se něco podobného může stát i jim. Pod tímto vlivem už dítě do babyboxu neodloží a celý příběh pak může dopadnout tak, jak se ani nechce domyslet.

Vedení nemocnice a další úřady tak zaslouží obrovskou pochvalu za důrazné odmítnutí snahy o dohledání matky a naopak přesné dodržení úředního postupu. Dobře míněná solidarita lidí volajících po nalezení ženy by nakonec mohla mít mnohem tragičtější následky, než je nynější odloučení matky a syna.