Kotopeky/ S první žádostí o dotaci obec neuspěla. „O finanční podporu jsme požádali již v minulém roce. To jsme však na vodovod žádné peníze neobdrželi,“ uvedla starostka Kotopek Alena Dolejší.
Stavbu vodovodu v obci podpořil letos Středočeský kraj a ministerstvo zemědělství částkou přesahující 18 miliónů korun.
Obec má na jeho vybudování spoluúčast dvacet dva procent. „Práce na jeho výstavbě začaly v září a budou přerušeny v listopadu. Vodovodní řad by měl být dokončen na podzim příštího roku a hodlá se k němu připojit většina obyvatel obce,“ upřesňuje starostka Kotopek.