Přihlásila se do konkurzního řízení a vyhrála jej. Radní nakonec doporučení konkurzní komise neakceptovali a ve svém oficiálním vyjádření uvedli, že chtějí zmíněnou mateřinku sloučit s Mateřskou školou Pod Homolkou, navíc prý bylo zjištěno několik vážných pochybení a na úřad dorazily stížnosti.

Takové oficiální vyjádření samo sebou zvedlo ze židle nejen opoziční zastupitele, ale o celou kauzu se navíc začala zajímat veřejnost. Všichni a hlavně rodiče ze zmíněné školky, tak chtějí znát nyní jen jedno: co se ve školce stalo vážného? Radní odkazují na stížnosti, které ovšem nemohou kvůli GDPR komentovat a zveřejňovat. Na druhou stranu je ovšem s podivem, že Česká školní inspekce ve své zprávě z počátku loňskému roku o vážných pochybení nehovoří. Stojí tak proti sobě dvě znepřátelené strany a radnice využila záminky?

Je samozřejmostí zmínit, že jmenovat či nejmenovat ředitele školských zařízení zřizované městem je výsostné právo vedení radnice a ta nemusí brát vůbec zřetel na doporučení konkurzní komise. Stejně tak vedení města může učinit kroky pro sloučení škol a školek. V tomto všem radnice postupovala podle zákona a není co vytknout. Stejně tak i slučování mateřinek není v Berouně ničím novým.

Zapomínat by radnice ale neměla na lidskost a politickou kulturu. Pokud už se s dnes bývalou ředitelkou nepočítalo, mohla si radnice své ostřejší oficiální vyjádření odpustit, když už nechce ona závažná pochybení komentovat, a jen prostě říci, takto jsme se rozhodli a zvažujeme, zda vůbec vypisovat nové konkurzní řízení, a nebo sloučíme tuto malou mateřinku s tou větší. Negativní emoce měly jít stranou. Teď to vypadá tak, jako by si radnice vzpomněla na slučování jako na poslední obhajitelný záměr. A lidově řečeno, před krajskými volbami nahrála opozici na velmi slušnou smeč s tématem zdarma.