„Jednalo se o cvičení, které mělo za úkol nejen prověřit taktický postup hasičů při záchraně osob pomocí lezecké techniky, ale také prakticky vyzkoušet reakci a postup záchrany ze strany zaměstnanců VČS Tmaň,“ vysvětlil za berounskou stanici profesionálních hasičů Milan Provazník.

Na místo události byla vyslána jednotka požární ochrany Beroun s potřebnou technikou. Po příjezdu na místo velitel zásahu zjistil, že přiotrávená osoba je v předlékařské péči zaměstnanců VČS. Druhá osoba byla po pádu nepohyblivá ve výšce 45 metrů.

„Velitel zásahu ihned rozhodl o nasazení lezecké skupiny. Díky zapůjčení radiostanice od vedoucího směny získal rychle přehled o situaci u zraněného. Lezecká skupina v DT se dostala ke zraněnému a okamžitě ho zajistila. Pak ho transportovala k nákladnímu výtahu a poté na zem k simulovanému předání zdravotnické záchranné službě,“ popsal prběh cvičení Pavel Šimek a poznamenal, že by haičský záchranný sbor rád poděkoval vedení VČS Tmaň za to, že mohli cvičení v jejich areálu zrealizovat. „Taková možnost je pro hasiče vždy vítanou příležitostí k bližšímu seznámení se se složitým technologickým zařízením, jako je linka na výrobu vápna,“ dodal Milan Provazník.