Nejvíce nemocných je mezi malými dětmi do šesti let. Zde počet nemocných stoupl o více než 80 procent.
Podle epidemiologů je nejrozšířenějším chřipkovým virem stále subtyp A/H3N2.

Tento chřipkový virus má schopnost vydržet aktivní i po určitou dobu mimo hostitelský organismus. Lidé se jím tak mohou nakazit i z předmětů, které jsou potřísněny sekrety nemocného. K nim patří telefonní sluchátka, držadla v MHD a i hračky.