Proč dotazník na toto téma Deník dělá? I do Česka už naplno dorazil fenomén různých stávek za klima a blokád přímo v ulicích měst. Dosud jsme podobné protesty vídali hlavně v západní Evropě. V Německu některé soudy označily chování aktivistů za zločinné. Jenže svoboda shromažďování je základním lidským právem ukotveným v Listině základních práv a svobod.

V tradiční anketě se proto na některé otázky spojené s protesty aktivistů ptáme i vás, čtenářů Deník.cz. Tvoří jednu ze základních linií našeho již zmíněného seriálu Když menšina omezuje většinu, který budete na našem webu i v našich novinách vídat od konce září po celý říjen.

Důležitou součástí budou jak celkové výsledky této ankety, tak mapování činů aktivistů, vysvětlení motivace z jejich pohledu i pohled z druhé strany. Tak, aby si čtenář mohl utvořit ucelený obraz o celém problému.