Schránka obsahuje mimo jiné dopis rektora (ZDE), výroční zprávu o činnosti univerzity za rok 2020, studijní nabídku, zlatou pamětní medaili UK, průvodce pro studenty a další předměty. Součástí je také denní tisk zachycující aktuální zprávy z České republiky i ze světa, a to včetně pondělního vydání Deníku.  

„Schránka pro budoucí generace je dokladem současnosti, tedy informací pro naše pokračovatele o tom, jak vypadala Univerzita Karlova v roce 2021, jaká byla její struktura, čím se zabývala a co pro ni bylo důležité. Nikdo z nás dnes neví, jak bude vypadat naše alma mater za sto let. Velmi bych si přál, aby byla stále hrdou, kolegiální a prestižní vzdělávací institucí, symbolem špičkové vědy a výzkumu,“ uvedl při slavnostním ukládání schránky rektor Zima.

Na začátku srpna začne německá firma Orgelbau Vleugels nad Velkou aulou Karolina instalovat nové varhany, které nahradí starý a už nevyhovující nástroj. Varhany složené z 1 602 píšťal se poprvé rozezní na konci září 2021.

Kromě tradičních akcí, jako jsou promoce a imatrikulace, jsou využívány také při dalších slavnostního shromážděních a koncertech. Jejich cena bude 18,6 milionů korun a podstatnou část nákladů uhradí Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy prostřednictvím dotace.