KDY: 30. května 10:00
KDE: Muzeum Liteň
ZA KOLIK: 40 Kč, děti a senioři 20 Kč

Expozice má tři části, první je věnována životu a dílu pěvkyně Jarmily Novotné, druhá část připomíná místní historii a třetí se zabývá osudy a díly dalších osobností spojených s Litní, také Svatopluka Čecha. Muzeum se nachází symbolicky jen pár metrů od místa už zaniklé Lípy Svatopluka Čecha, pod kterou se v jeho sbírce Ve stínu lípy scházejí a besedují sousedé.