A ne pouze jednu, rovnou dvě. Pojďte s námi zvolit největší Fotbalový talent Berounska, ale nejen fotbalový. Ozvali se také zástupci méně masových sportů, pro které je určena anketa druhá, Sportovní talent Berounska 2014.
Anketa nejen zpestří sportovní léto v našem regionu, ale může pomoci i zmapovat ty nejnadanější borkyně a borečky, kteří po zdejších sportovištích běhají, skáčou nebo třeba plavou.
A když vidíte aktuální situaci některých dospělých profesionálních týmů, může taková mapa nadějných kluků a dívek být ku prospěchu.
Soutěží se téměř dva měsíce, z bývá poslední týden, když posílat vyplněné kupony můžete do pátku 15. srpna. Tak, abychom nejlepší mohli pěknou plaketou ocenit těsně před koncem prázdnin.
Pravidla jsou jednoduchá. Vyplňte soutěžní kupon (jméno hráče ci hráčky a také jejich aktuální klub a věk), který přinášíme pravidelně na straně 6 Berounského deníku nebo na sportovní stránce Berounska. Zařazeni jsou pouze ti, kdož v letošním kalendářním roce nepřesáhnou věkovou hranici osmnácti let.
Další podmínkou je, aby účastník soutěže hrál za klub z území Berounska, nebo odtud alespoň pocházel.
Vyplněný kupon zašlete prosím na adresu redakce
Berounského deníku (nám. M. Poštové 854, 26601 Beroun) anebo ho vhoďte do schránek Berounského deníku. Ty naleznete u vchodu do budovy, ve které sídlíme buď venku nebo na spodní chodbě. Další schránka je umístěna na domku správce fotbalového stadionu v Hořovicích.
Pokud nashromáždíte více kuponů najednou, můžete je doručit klidně pohromadě, není nutné posílat každý zvlášť! Vyřazeny budou všechny nevyplněné kupony i kupony zkopírované.
Teď už si nezbývá přát nic jiného, než abyste se u nové ankety v létě roku 2014 dobře bavili a hlasovali pro ty nejlepší, nejšikovnější nebo třeba jen vám nejmilejší mladé sportovce. A právě jim je potřeba popřát mnoho přízně čtenářů. Rozhodnout o vítězích obou anket Deníku může klidně až poslední den, kterým je pátek 15. srpna!

Průběžné pořadí přináší pondělní tištěný Berounský deník!