Start hlavních kategorií na téměř desetikilometrové trati je v 10 hodin, na kratší trasy se vydá mládež jen o chvíli později.