„Ti, kteří se budou chtít o druhém svátku vánočním proběhnout, se mohou přihlásit k závodu v den konání v době od 8:15 do 9:45 hodin v komárovské sokolovně. Závod bude tradičně odstartován v deset hodin před sokolovnou,“ upřesnila jednatelka pořádajícího Sokola Komárov Olga Kleknerová.

S narůstajícími ročníky dochází při závodu průběžně ke změnám, a tak je tomu i v letošním ročníku. „Nově jsou zařazeny dvě kategorie, a to ženy nad šedesát let a muži nad osmdesát let,“ uvedla Kleknerová.

Vypsány jsou čtyři kategorie žen (do 35 let, 36 – 49 let, 50 – 59 let a nad 60 let) a šest kategorií mužů (do 39 let, 40 – 49 let, 50 – 59 let, 60 – 69 let, 70 – 79 let a nad 80 let). Dále je kategorie žactva do 16 let. Zvláštní kategorie je jako vždy určena členům T.J. Sokol Komárov a nově komárovským občanům – o přeborníka a přebornici Komárova.

„Od loňského ročníku není tato kategorie určena jen pro komárovské Sokoly, ale byla rozšířena i o komárovské ženy a muže. Loni byli rychlejší Sokolové, Olga Matějková a Jan Charvát,“ vrací se o rok zpět zástupkyně Sokola. Ženy, muži od 70 let, žactvo a Přeborník Komárova absolvují trasu v délce 3,8 km, muži běží dva okruhy, tj. 7,6 km.

Při prvním ročníku, kdy byly pouze dvě kategorie mužů a jedna kategorie žen, se Vánočního běhu zúčastnilo 24 startujících (z toho jedna žena), v roce 2013 a 2015, kdy bylo celkem 11 kategorií, přes 130 běžců (z toho 35 žen). V loňském roce při 35. ročníku bylo 124 běžců, z toho 42 žen!

V uplynulých ročnících se na start celkem postavilo 2 257 běžců (z toho 414 žen a 1 843 mužů). Kromě veterána Jaroslava Vavřičky, který má na svém kontě nejvíce startů na tomto běhu, tratě proběhlo dalších 555 mužů a 175 žen s různou, ve většině případů několikanásobnou, účastí.

Další potřebné informace získáte na www.tj-sokol-komarov.wbs.cz. Teď jen nazout běžecké boty, obléct se podle počasí a 26. prosince vyrazit do Komárova!