Je cenné vidět, když se vzájemně podporují. Právě nedávno se zrodila další taková spolupráce, která propojila dva zdánlivé protipóly: sportovní klub a sdružení zdravotně postižených. Konkrétně florbalový T.B.C. LUCERN a klub Zvonek - spolek občanů trpících převážně onkologickým onemocněním.

Králodvorští florbalisté jakožto výkonnostní sportovci dobře vědí, jak je zdraví důležité. Poslání Zvonku, který usiluje o zapojení zdravotně znevýhodněných spoluobčanů do aktivit směřujících ke zlepšení fyzické kondice a duševního zdraví, jakož i zvýšení psychické odolnosti, je jim logicky blízké.

Předseda T.B.C. Lucern, čerstvý zastupitel na radnici v Králově Dvoře Milan Karšňák vysvětluje, jak se spolupráce se Zvonkem zrodila: „Líbí se mi charitativní projekty typu „každý koš pomáhá“ a podobné, takže jsem měl již delší dobu v hlavě záměr něco podobného udělat i u nás. Od začátku jsem měl jasno v tom, že naše podpora by měla mířit do místního spolku. Po konzultaci se starostou Petrem Vychodilem, jsem si udělal přehled o místních spolcích a z nich jsem si vybral právě Zvonek, který pomáhá lidem převážně s onkologickými problémy. Kontaktoval jsem předsedkyni sdružení paní Jarmilu Dolejšovou. Ta zpočátku nemohla uvěřit, že bychom pro ně zorganizovali takovou podpůrnou akci. Nakonec pochopila, že to myslíme vážně, že skutečně chceme pomoci dobré věci.“

Finanční 'trest' za dobrý výkon

To paní Dolejšová potvrzuje: „Víte, my spíše všude možně posíláme žádosti o finanční podporu. A najednou přišla aktivní nabídka pomoci. To dnes není běžné. Na setkáních spolku to všichni oceňovali. S žertovnou poznámkou, že hráči vlastně sami sebe finančně trestají za dobrý výkon. Vážíme si toho. Chci zdůraznit, že v administrativě spolku si nedáváme žádné odměny, vše jde na činnost – pomůcky pro ruční práce, kancelářské potřeby, dopravu na rekondiční pobyty… máme i přístroje na EKG, měření tlaku či hladiny cukru. Někteří lidé prostě mají fobii z bílého doktorského pláště a preferují měření v „domácím“ prostředí spolku. Já jsem rehabilitační sestra, pomáhá mi ještě jedna zdravotní sestra. Členové spolku jsou starší, nejen z Králova Dvora, ale i z okolí – z Berouna, Zdic, Hudlic… jejich počet kolísá, protože nemoci prostě nehrají fair-play. Na rozdíl od florbalistů, kteří nám chtějí pomoci.“

Jak to, že hráči sami sebe „trestají“ za dobrý výkon, vysvětluje Milan Karšňák: „Musím předeslat, že my jako sdružení (florbalový klub) nemůžeme dávat dary. Takže je to akce našeho realizačního týmu a hráčů „áčka“. Zároveň věřím, že se k nám přidají i další členové oddílu, jejich rodiče i fanoušci. Hlavní princip je jednoduchý - domluvil jsem se s hráči, že každý náš vstřelený gól této sezóny bude mít hodnotu 100 Kč. Tyto branky se budou sčítat až do tzv. Vánočního utkání, po kterém součet vstřelených gólů vynásobíme 100 Kč a na tuhle celkovou částku se společně složíme. A během našeho tradičního Vánočního utkání peníze předáme klubu Zvonek. Chtěl bych moc poděkovat klukům, kteří tenhle záměr bez váhání odsouhlasili a jednomyslně podpořili. Letos připadá Vánoční zápas na 22. prosince, tehdy poprvé předáváme šek. No a pak hned začínáme střádat zase na další rok. Chtěl bych z toho udělat takovou tradici. Navíc v hale umístíme při našich zápasech box, do kterého bude moci přispět každý divák.“

Prý nezůstane stranou ani hlavní sponzor? „Svůj záměr jsem oznámil i panu Černíkovi, majiteli firmy Lucern. Tomu se tahle charitativní akce také líbí a slíbil, že rovněž přispěje - a to ve stejné výši, jako vybereme my mezi sebou. Díky tomu se může sejít velice slušná částka, která pomůže. Jsem si jist, že bude do poslední koruny použita pro správnou věc.“

Petr Šikola