Předchozích 45 ročníků se uskutečnilo vždy v květnu na Den vítězství! Letošní květnový termín ale překazil covid-19. Náhradní termín byl pořadateli stanoven na 28. září - Den české státnosti.

S novou vlnou nárůstu nemoci v průběhu měsíce září začaly být pochybnosti, zda-li se akce bude moci uskutečnit. Vzhledem k šíření nemoci covid-19 a rovněž k nepříznivé předpovědi počasí bylo předem jasné, že účast bude mnohem menší než v předchozích letech. A protože jde o turistiku, případně cykloturistiku, kdy se na trasu vydávají menší skupinky, akce zrušena nebyla.

Její průběh se však uskutečnil za pozměněných a přísnějších podmínek. Přestože start probíhal ve venkovním prostoru T.J. Sokol Komárov, byli účastníci před vstupem do areálu vyzváni, aby i zde měli zakrytá ústa a nos, netvořili hloučky a dbali na rozestupy. Při registraci obdrželi mapku a zároveň i cílové věci – pamětní list, sušenku a věcné ceny z akce Sokol spolu v pohybu.

A počasí, jak se dalo čekat, opravdu ideální nebylo. Mlhavé ráno bylo vystřídáno mrholením, odpoledne déšť, teploty dosáhly maximálně na 8°C. Celkem se na start dostavilo 125 účastníků. Na pěší trasy 13-18-24-28 km vyrazilo 110 pochodníků a s některými z nich ještě devět pejsků. Cyklistů, pro které bylo připraveno pět tras, bylo tentokrát jen 15. O zdárné zajištění akce se staralo 16 pořadatelů.

Při vstupu do areálu byly vyvěšeny mapky s barevně vyznačenými jednotlivými trasami a popisy (pěší i cyklo). Všechny čtyři pěší trasy směrovaly přes Chlum na K1 „Čihadla“ u Hvozdec, kde došlo k rozdělení směrů - nejkratší trasa, kterou šlo 76 účastníků, směrovala do Mrtníka, ostatní tři na následující kontrolu K2 na Jedové hoře.

Další kontrola byla v Zaječové – Svaté Dobrotivé, kterou prošlo patnáct účastníků dvou nejdelších tras, které vedly přes Hrachoviště, kolem zříceniny hradu Valdek, přes Jindřichovu skálu, Malou Vísku a Kvaň. Všechny trasy se opět sešly u mlýna „U Hudečků“, kam pěšáci kratších tras přišli přes Ptákov a Kleštěnici a všichni pokračovali na poslední kontrolu K4, která byla tradičně na vrcholu hory „Jivina“ (613 m), kde byl kvíz „Doplň chybějící zvířátko ve rčení“. Někteří z pochodníků si na vrcholu hory opekli i nějakou uzeninu.

Kratší cyklotrasy (32, 47 a 60 km) zavedly 14 účastníků tentokrát jihozápadně od Komárova. Na nejdelší stokilometrovou trasu se vydal jen jeden jezdec! Na osmdesátikilometrovou trasu se nevydal nikdo.

Pešíkův pochod není pro pořadatele jen „samotný“ výlet, ale předchází mu pečlivá příprava v podobě desítek hodin. Na pěších trasách je místy vlastní značení, které překontroloval a případně opravil Honza Jelen. Cyklotrasy mění každoročně „nasměrování“, ale i průjezdná místa. Pro účastníky musí být připraveny pamětní listy a mapky včetně popisů tras. Samostatnou přípravu potřebuje vždy K4 na Jivině, kde na pochodníky čeká překvapení – soutěž, kterou tentokrát připravila Eva Veigendová.

I když letošní účast byla za sledované období „propadáková“, přesto byli pořadatelé rádi, že i v této nejisté době a za nepříznivého, chladného počasí, si šlo do přírody vyšlápnout nebo projet přes sto nadšenců! Na startu mnozí z nich říkali, že jsou rádi, že se akce koná! A to je výzva pro pořádání 47. ročníku v roce 2021!

Věřme, že na otázku: „Co budu dělat 8. května v roce 2021?“ může odpověď znít: „Zúčastním se 47. ročníku Pešíkova pochodu!“

S pozdravem „Zdrávi došli a dojeli“, za Odbor turistiky T.J. SOKOL Komárov Olga Kleknerová.