„Krev hraje v současné medicíně stále významnou a nezastupitelnou roli. Je potřeba při operacích, úrazech, porodech. Jsou na ni odkázáni například lidé se zhoubnými chorobami krve, s poruchami krevní srážlivosti, s poruchou imunity. Nikdo z nás neví, kdy bude krev nebo její složky potřebovat,“ uvedl lékař Tomáš Jelen, který je zároveň předsedou zdravotní komise České obce Sokolské a členem T. J. Sokol Komárov.

„Už v roce 2015 se Tělocvičná jednota Sokol Komárov zapojila do nově vznikajícího projektu České obce sokolské Sokolská kapka krve. Je to akce, která si klade za cíl rozšířit povědomí o nutnosti dárcovství krve nejen mezi sokolskou veřejností, ale i získat nové a udržet staré dárce krve,“ popsal začátky Tomáš Jelen, který dodal: „Tento chvályhodný záměr dárcovství krve pokračuje i v koronavirové době. V roce 2020 se projektu z naší jednoty zúčastnilo sedmadvacet členů, kteří svými šestaosmdesáti odběry překonali roky předchozí. Komárovská jednota se stala opět nejúspěšnější jednotou loňského ročníku. Darovat přišel každý sedmý dospělý člen a celkem darovali třicet osm litrů krve!“

Každoročně jsou nejlepší dárci krve zváni na slavnostní vyhlášení akce. „Laskavost, nezištnost, pomoc potřebným, zájem o svět kolem nás, to jsou sokolské hodnoty, k nimž se tímto projektem hlásíme,“ uvedla na tom loňském Hana Moučková, starostka ČOS. „Slavnostní vyhodnocování roku 2020 je zatím ve hvězdách, záleží na vývoji pandemie,“ smutní Tomáš Jelen.

Komárovští byli i přes pandemii aktivní. „V loňském roce se před jarní koronavirovou vlnou podařilo uspořádat lednový župní přebor v plavání a únorové Šibřinky. Do detailu připravená Tělocvičná akademie na 13. března byla tři dny před svým konáním zrušena. Doufali jsme, že se uskuteční v červnu v náhradním termínu, ale epidemiologická situace to neumožnila. Před podzimní uzávěrou se podařilo uskutečnit letní stanový tábor ve Lhotě pod Radčem, Pešíkův pochod a za přísných hygienických opatření ještě 28. listopadu Sokolský běh republiky,“ vypočítal akce uspořádané T. J. Sokol Komárov Tomáš Jelen.