Hraje se u Lidového domu Zaječov podle platných pravidel a soutěžního řádu nohejbalu z 4. 3. 2018 na 3 dopady.

Přihlásit se můžete do 19. července zde: mobil 604 236371, e-mail:k.jony@seznam.cz. Prezence na místě je do 8:45. Startovné činí 400 korun na jednu trojici.