V letech 2008 – 2009 vybudovala parta olešenských sportovních nadšenců svými silami za finanční podpory obce v areálu fotbalového hřiště ještě hřiště nohejbalové.

Tam se pak řadu let nohejbal skutečně hrál, proběhlo zde i několik turnajů, organizovaných místní tělovýchovnou jednotou. Ovšem vzhledem k ne úplně ideálnímu povrchu zde nebylo možné hrát například také tenis či se zde věnovat jiným sportům.

Zrodil se tak záměr opatřit toto hřiště umělým povrchem a vytvořit tak víceúčelové sportoviště. Obecní zastupitelstvo následně rozhodlo o uvolnění potřebné částky a vybralo i vhodného dodavatele. Od jara letošního roku se tak může Olešná pyšnit kvalitním hřištěm, které bylo vybavené také zařízením potřebným pro provozování ostatních sportů, včetně tenisu.

Sportoviště je zdarma přístupné všem, kdo chtějí něco udělat pro své zdraví a trávit čas lépe, než vysedáváním u počítače. Tenis začaly na hřišti hrát i olešenské děti, od léta pod vedením Libora Tomsy, který se nezištně nabídl, že je naučí správným úderům a také pravidlům této hry.

Brzy se ustálila parta mladých sportovců, kteří tréninky navštěvují pravidelně a na kvalitě jejich hry je to skutečně znát, což je nejlepší vizitkou práce pana trenéra. Mezi tenisty jsou zváni samozřejmě i noví zájemci, včetně úplných začátečníků. Termíny tréninků jsou k dispozici na Obecním Úřadu Olešná, kdo to nestihne letos, je srdečně zván k zahájení jarní sezóny v příštím roce.

Tři otázky pro:

.. trenéra dětského oddílu tenisu v Olešné Libora Tomsu

V Olešné trénujete malé tenisty, co bylo impulsem?
Byl jsem iniciátorem toho, aby v Olešné vhodné hřiště vzniklo. Proto jsem apeloval na starostku Lenku Hasmanovou, aby se obec zabývala myšlenkou na dokončení oplocené štěrkové plochy u fotbalového hřiště. Když se mi to podařilo, obec zajistila financování a společnými silami jsme víceúčelové hřiště dokončili.
Cítil jsem jako svoji povinnost být nápomocen tomu, aby hřiště mělo také nějaké smysluplné využití. A nenapadlo mě nic lepšího než založit kroužek či skupinu dětí se zájmem o tenis a ty pak trénovat. Rád bych poděkoval paní Hasmanové a dalším lidem, kteří mě podpořili, protože v obci nic podobného nebylo, nebylo ani kde si zahrát například nohejbal. Jak se ukazuje, o využívání hřiště je opravdu zájem a vznik tohoto kurtu je zkrátka dobrá věc. Jen připomínám, že od samého začátku se počítalo s využitím nejen pro tenis, ale i pro další míčové sporty, a to volejbal, nohejbal nebo fotbal. Uvítal bych i pravidelné využívání například školními dětmi při tělesné výchově.

Jaké jsou u dětí pokroky?
Na zásadní pokroky bych ještě počkal. Mým prvořadým cílem je to, aby se děti 
v úplných začátcích tenisu vyvarovaly špatných návyků, které se později jen velmi těžko odstraňují. Snažím se je naučit správné technické zásady jednotlivých úderů a pohybu po kurtu. Sám jsem začínal jako samouk a vím, 
že špatně naučený úder později skoro nejde napravit.

Co byste chtěli v další sezoně dokázat?
Rád bych stabilizoval skupinu dětí se zájmem o tenis, pokusil se zapojit i pár dospělých a případně zorganizoval malý turnaj pro místní začínající tenisty.⋌(rak)

Text:

Alexandra Slepičková

Radka Kočová