Pokud to počasí a další okolností dovolí (s vědomím, že to opravdu není mnoho), lze použít pravidla, která už byla v minulosti aplikována. Je zakázáno používat vnitřní prostory venkovních sportovišť (včetně šaten, umýváren, a pod.) a vnitřní sportoviště.

Tréninky ve venkovních prostorách je možné uskutečnit v počtu nejvýše šesti osob při dodržení hygienických opatření. V rámci tréninků na venkovních sportovištích je možné hřiště rozdělit fyzickými překážkami s nejméně dvoumetrovými koridory na jednotlivé sektory se samostatnými vstupy. V každém z nich může trénovat nejvýše šest osob s tím, že musí být zamezeno kontaktu mezi jednotlivými skupinami navzájem, a to nejen při sportování, ale i při příchodu a odchodu.