Sokolové mají rozdělená teritoria na župy. V jaké je ta komárovská?
T. J. Sokol Komárov je součástí župy Jungmannovy, která nyní sdružuje pětačtyřicet tělocvičných jednot.

Pouhé čtyři dny poté, co se sokolstvo dozvědělo smutnou zprávu o úmrtí Dr. M. Tyrše ve vodách dravé říčky Aachy, byla dne 25. srpna 1884 ustanovena úplně první sokolská župa pod názvem „Tyrš – na středním Labi“ se stanovami vypracovanými podle vzoru navrženého Tyršem. Jen několik měsíců poté se sdružuje sokolstvo středních Čech v druhé župě – Středočeské, jejíž sídlo bylo na Smíchově. Svým rozsahem to byla župa ohromná a tak se pomýšlelo na její rozdělení. Proto vznikla v roce 1890 župa Podbělohorská. Pokračující sokolský rozvoj si vynutil v roce 1897 rozdělení i této župy na tři části, z nichž jedna si ponechává své jméno – župa Podbělohorská, dále vzniká župa, která sdružuje jednoty Kladenska a přijímá jméno Budečská, a další župa, jejímž středem je kraj velikého rodáka hudlického, dostává na návrh tajemníka ČOS br. J. Křena jméno Jungmannova.

Přípravnými pracemi k založení župy Jungmannovy byla pověřena smíchovská jednota a tak zde byla svolána 4. července 1897 ustavující valná hromada, kde byl zvolen první výbor Sokolské župy Jungmannovy. Župa měla 12 jednot: Beroun, Dušníky, Horní Mokropsy, Radotín, Řeporyje, Řevnice, Slivenec, Smíchov, Zbraslav, Zdice, Zlíchov a Žebrák. Ještě téhož roku byly přijaty jednoty Hudlice, Lochovice a Radlice. V roce 1900 k původním přibyly jednoty Dobříš, Březové Hory, Nový Knín, Dobřichovice, Pičín a Příbram. V průběhu dalších let docházelo k různým změnám, hlavně k měnícím se hranicím ostatních sokolských žup.

Ihned po I. světové válce nastal prudký vzestup v počtu jednot. Na konci třetího desetiletí sdružuje župa 54 jednot s 9 pobočkami. Po II. světové válce sdružuje vzkříšená župa 60 jednot a v roce 1947 dochází pouze k malým změnám. 

Radost z obnovení činnosti župy po skončení války netrvala dlouho – co se nepodařilo okupantům, podařilo se domácí komunistické vládě – Sokol byl rozpuštěn nepozorovaně jako šumivá tableta ve sklenici sjednocené tělovýchovy.

Že se po sametové revoluci v roce 1989 ze zbytku tohoto nápoje podařilo po více než čtyřicetileté pauze zase zrekonstruovat sokolské jednoty, župy i Českou obec sokolskou, lze považovat za malý zázrak. Zásluhu na obnovení župy Jungmannovy mají mimo jiné také členové jednot z berounského regionu. První valná hromada obnovené župy Jungmannovy se konala v Berouně 9. března 1991. Do roku 2003, kdy dochází ke změně organizačního uspořádání žup, měla župa Jungmannova 35 tělocvičných jednot. Po změně odešlo do pražských žup několik pražských jednot (např. Chuchle, Radotín, Smíchov) a do župy Jungmannovy přibyly ze župy Scheinerovy jednoty Dobříš, Jílové u Prahy, Krhanice, Malá Hraštice, Mníšek pod Brdy, Nová Ves pod Pleší a Nový Knín; ze župy Podbělohorské jednoty Horoměřice, Klecany, Libčice nad Vltavou, Roztoky u Prahy, Statenice, Středokluky, Tuchoměřice, Řitka a Vrané nad Vltavou I.; ze župy Jeronýmovy: Březové Hory, Chraštice, Jince, Milín 2 a Příbram; ze župy Rokycanovy: Cerhovice, Hořovice a Komárov. 

K dnešnímu dni má župa Jungmannova celkem 45 jednot.

Kdy byl Sokol v Komárově založen? Působí bez přestávky?
Naše jednota byla založena 9. března 1902 a prakticky funguje dodnes. V dubnu 1941 byl Sokol nacisty rozpuštěn, zabaven majetek a do naší sokolovny se nastěhovalo Kuratorium. V době okupace pracovali sokolové v odboji, v potřebných úsecích se konaly sbírky. Kinoodbor provozoval stále činnost a odváděl peníze na tajný fond pro odboj. První mimořádná schůze výboru Sokola po skončení druhé světové války se konala tedy po čtyřech letech dne 22. května 1945. Další utlumení činnosti Sokola následovalo po únorovém převratu roku 1948. V roce 1949 došlo ke změně názvu jednoty na Tělovýchovná jednota Buzuluk Komárov - došlo ke sloučení se sportovním klubem SK ("fotbal"). V roce 1956 se stává jednota součástí ČSTV. I když došlo ke změně názvu a dalším změnám, stále se říkalo, že chodíme "do Sokola", protože sokolský duch stále ve členech, cvičitelích a trenérech byl. Proto není divu, že 24. května 1990 přešla celá tělovýchovná jednota pod obnovenou Československou obec sokolskou. Tato změna přinesla i staronový název - Tělocvičná jednota Sokol Komárov.

Kolik máte v současnosti sportovců a na jaké věkové kategorie se zaměřujete?
Nejpočetnější je odbor všestrannosti, kde jsou oddíly rodiče a děti do tří let, rodiče a děti nad tři roky, předškolní děti, mladší žactvo, žáci a dorostenci, sportovní gymnastika žákyň I. a II., dětský aerobik, ženy – fit jóga, funkční trénink, kondiční cvičení, oddíl florbalu – žactvo (od předškoláků až po mladší muže), muži – rekreační fotbal, rekreační nohejbal, letní tábor). Dále máme odbor volejbalu (muži, ženy, dorostenky, žáci, žákyně) a turistiku.

Měl Sokol Komárov kromě sportovních i jiné aktivity?
Už v roce 1919 byl v komárovské jednotě založen odbor loutkářský, roku 1923 hudební odbor. Dále zde pracoval odbor biografický, dramatický, zábavní, stavební.

Vraťme se ke sportu. Které jsou ty tradiční?
V Sokole se vždy provozovala tzv. prostná, nářaďový tělocvik, což bychom dnes nazvali sportovní a všeobecnou gymnastikou. Kvetla zde i atletika, šplh, míčové hry, lyžování, vodní sporty.

Jsou některé, které postupem času zanikly?
V Sokole (České obci sokolské) nebyly a nejsou jen sporty. Už roku 1919 byl v komárovské jednotě založen odbor loutkářský, roku 1923 hudební odbor. Dále zde pracoval odbor biografický, dramatický, zábavní, stavební. Ale vraťme se ke sportu. V Sokole se vždy provozovala tzv. prostná, nářaďový tělocvik, což bychom dnes nazvali sportovní gymnastikou, všeobecnou gymnastikou. Kvetla zde i atletika, šplh, míčové hry, lyžování, vodní sporty atd. V padesátých letech minulého století zaniká v Komárově házená, sport provozovaný v Komárově od roku 1924 a přibližně ve stejnou dobu i košíková. V tělovýchovné jednotě kromě základní tělesné výchovy (sportovní všestrannosti) zůstávají z kolektivních sportů jen kopaná a lední hokej, který v 90. letech minulého století byl zrušen. V roce 1963 se zakládá oddíl odbíjené (volejbal), který zde funguje dodnes. V roce 1974 byl založen oddíl badmintonu, který po deseti letech zanikl. Oddíl kopané, který byl sloučen se Sokolem v roce 1949, je od roku 2002 opět samostatná organizace. Již třináctým rokem mají členové žákovských kategorií možnost navštěvovat oddíl florbalu. 

Důležitou součástí života Sokolů bývala všestrannost, platí to i v roce 2018?
Je to tak a doufám, že i bude. Shodují se na tom nejen tělovýchovní odborníci, ale pokud si poslechnete i názory bývalých či současných olympioniků, vyplyne vám, že sportovní všestrannost je základem nejen pro provozování jiných sportů, tzv. specializace, ale i pro zdravý vývoj jedince. 

Máte porovnání s ostatními jednotami, které dělají třeba nějaké moderní sporty – myslím taekwondo, korfbal a podobně? Chystáte se nabídku odvětví rozšířit?
Je přirozené a v Tyršově duchu, že „upgradujeme“. Důkazem toho byl florbal. Nyní se v rámci dalšího vzdělávání cvičitelů seznamujeme s parkourem – vždyť autorem publikace o parkouru je metodik Ústřední školy ČOS (České obce sokolské). Ženy používají BOSU při cvičení apod. Ze Sokola vzešlo nové tělocvičné nářadí rinoset. 

Na sportovním poli si vedete dobře. Platí to také o společenských akcích?
Připomeňme sokolské Šibřinky, které v poslední době jsou opět v maskách (letos měly ráz „první republiky“) a dětský maškarní bál. Naše jednota pořádá i taneční kurzy pro mládež, lampionový průvod. Turisté pořádají zajímavé besedy.

Prý hodně Sokolů dává i krev?
Naše jednota drží několik let první místo v rámci ČOS v dobrovolném dárcovství krve – v soutěži Sokolská kapka krve. V loňském roce díky šestadvaceti dárcům z naší jednoty máme čtyřiasedmdesát odběrů.

Které z družstev vám dělá největší radost?
Velkou radost nám dělá volejbalové družstvo žen, které úspěšně bojuje na špičce krajského přeboru 1. třídy vesměs se soupeři z velkých měst, ale největší radost máme z těch nejmladších - volejbalového družstva mladších žákyň. Poctivým přístupem k tréninku, zdravým zápalem do hry a touhou vyhrávat udělaly hráčky ve svém rozvoji velký pokrok a vytvořily dobrý tým. Družstvo s předstihem vyhrálo jednu z prvních výkonnostních skupin krajského přeboru, popere se o titul přeborníka kraje a pojede na mistrovství republiky. Tvoří jej hráčky: Adéla Pazderová - kapitánka, Sabina Červenková, Tereza Špiclová, Eliška Švecová, Denisa Pazderová, Amálka Havlíčková, Katka Andršová, Markéta Abrahámová, Lucka Havlíková a Míša Gregorová. A je třeba dodat, že jedna z nejperspektivnějších hráček - Andrea Ptáčková, odešla těsně před zahájením soutěže na hostování do Kralup. Zdravý harmonický rozvoj hráček i kolektivu je největší odměnou pro všechny, kteří tomu věnují svoji energii a volný čas.

Co vás na nich potěšilo?
Družstvo s předstihem vyhrálo jednu z prvních výkonnostních skupin krajského přeboru, popere se o titul přeborníka kraje a pojede na mistrovství republiky. Zdravý harmonický rozvoj hráček i kolektivu je největší odměnou pro všechny, kteří tomu věnují svoji energii a volný čas.

Upírají se vaše pohledy hlavně ke sletu?
Nácvik na slet je záležitostí hlavně odboru všestrannosti. Ale příprava a realizace župního sletu vyžaduje zapojení i odboru volejbalu a turistiky. I když cvičební rok je ve znamení sletu, účastníme se všech soutěží jako v předchozích letech – sportovní všestrannost (sportovní gymnastika, atletika, plavání, šplh), Zálesácký závod zdatnosti, přehlídka pódiových skladeb v Praze, soutěž v aerobic týmech, volejbalové a florbalové turnaje atd.

Podívejme se na slet. Nacvičujete už skladby?
Už od září! Nacvičujeme osm sletových skladeb. Pro rodiče a děti „Méďové“, předškolní dětí uvidíme ve skladbě „Noty“, mladší žactvo v koedukované skladbě „Děti, to je věc!“, žákyně gymnastky se stuhami ve skladbě „V peřině“, starší žákyně a žáky v „Cirkusu“ s moderním nářadím RinoSet, ženy ve skladbě „Siluety“ se skládací obručí, dále ženy v country kompozici „Cesta“ a muže ve skladbě „Borci“. Celkem se do nácviku zapojilo stočtyřicet cvičenců.

V jakém termínu se cvičenci představí v Komárově?
Ukázku sletových skladeb v rámci Tělocvičné akademie plánujeme na pátek 20. dubna. Akcí regionálního významu bude župní slet v sobotu 9. června v areálu komárovské sokolovny, kdy se nám představí všech jedenáct sletových skladeb, které se nacvičují v naší župě.

Co je vše potřeba k tomu připravit? 
Je toho hodně. K tomuto účelu byl již loni ustanoven sletový výbor, v jehož čele je sestra Olga Kleknerová, jednatelka jednoty. Kromě samotného nácviku skladeb musíme připravit a vydat almanach, připravit program sletu, oslovit sponzory, časový rozpis zkoušek, připravit a upravit cvičební plochu a její okolí, vyměření a osazení plochy značkami, zajistit hudbu, spolupracovat s muzejní komisí městyse Komárov s přípravou výstavy.

Tedy práce nad hlavu.
Ale to není všechno. Musíme zajistit hudbu, dovybavit cvičence úbory, zajistit občerstvení, ošetřovnu, zázemí pro cvičence (šatny WC), ozvučení, parkovací plochy, propagace, informační panely, tribunka, stany, zajistit průvod obcí, řazení, hudba, zastavení dopravy. Je toho hodně.

Župní slety v Komárově mají svojí tradici.
Městys Komárov není dějištěm župního sletu letos poprvé. Již v roce 1907, 2. června, zde byl uspořádán sedmý slet župy Rokycanovy. Proběhly závody v prostných, ve skocích, v běhu na 100 m atd. Byla uskutečněna prohlídka místních železáren, byly zkoušky na odpolední vystoupení. Průvod obcí se konal odpoledne.

Podruhé se župní slet v Komárově odehrával 20. července 1913 – jednalo se o dvanáctý slet Rokycanovy župy. Dopoledne byla prohlídka železáren a výlet na zříceninu hradu Valdek, odpoledne průvod obcí na cvičiště, kde se odbývalo veřejné cvičení.

Potřetí se župní slet v našem městysi konal až 12. června 1994 za účasti 543 cvičenců, z toho 130 z komárovské jednoty. Nejvíc (110) sokolů cvičilo v seniorské skladbě Věrná garda. Mezi cvičence (na pozvání) zavítal i starosta Kanadského Sokola Jan Waldauf, který si v Komárově s chutí zacvičil skladbu mužů. Celkem se divákům předvedlo devět sletových skladeb.

Počtvrté se slet župy Rokycanovy konal 27. května 2000 a zúčastnilo se ho celkem 760 cvičenců, z toho 165 z naší jednoty. V deseti sletových skladbách se představily sokolské jednoty z Cerhovic, Dobříva, Hořovic, Mirošova, Mýta, Oseka u Rokycan, Rokycan, Žebráka, Prahy, Plzně, Spáleného Poříčí, Klatov a Roudnice nad Labem. Diváků bylo 1 300. Svou přítomností poctil slet i náčelník ČOS doc. Vratislav Svatoň. 

Pátý župní slet v Komárově byl již sletem župy Jungmannovy, neboť roku 2003 došlo k reorganizaci sokolských žup. V sobotu 10. června 2006 vystoupilo v Komárově 785 sokolů z 27 tělocvičných jednot, z toho 111 komárovských cvičenců. Před zraky jednoho tisíce diváků se na ploše komárovského cvičiště předvedlo deset sletových skladeb.

Po šesti letech ožil areál sokolovny v Komárově sletem župy Jungmannovy dne 9. června 2012 za účasti 524 cvičenců. Za potlesku sedmi stovek diváků se ukázali sokolové z tělocvičných jednot Březové Hory, Cerhovice, Černošice, Dobřichovice, Dobříš, Hlásná Třebaň, Horoměřice, Hořovice, Jince, Králův Dvůr, Nová Ves pod Pleší, Praha, Příbram, Pyšely, Rokycany, Stará Huť a Žebrák v devíti sletových skladbách. Z komárovské jednoty, která se opět postarala o organizaci akce, vystoupilo 76 cvičenců. 

Sobota 9. června 2018 se tedy stane již posedmé dějištěm župního sletu. Divákům se představí všech jedenáct sletových skladeb, které se nacvičují v župě Jungmannově. Do nácviku osmi skladeb XVI. všesokolského sletu se zapojilo 140 komárovských cvičenců.

Pojede někdo z Komárova na Všesokolský slet v roli cvičence nebo pouze podívat se? A jak se těšíte?
Do Prahy se chystá jet 110 komárovských cvičenců, kteří by měli i vystoupit v hlavních sletových dnech plus se samozřejmě zúčastnit sletového průvodu Prahou. Podívat se na ně plánují hlavně rodiče dětí, jejich příbuzní a příznivci. Prodej vstupenek ještě nebyl zahájen, tak počet nevím. Samozřejmě se na tuto akci velmi těšíme.

Jaké pořádáte akce v 1. pololetí 2018?
Sobota 27. ledna – Župní přebor v plavání v Hořovicích, sobota 17. února – Šibřinky, neděle 18. února – Dětský maškarní bál, úterý 20. února – Valná hromada jednoty, sobota 7. dubna – Princeznička junior aerobiku - soutěž, pátek 20. dubna – Tělocvičná akademie, sobota 21. dubna – Župní přebor ve volejbalu žen, sobota 21. dubna – Župní přebor ZZZ v okolí Jinec, úterý 8. května – Pešíkův pochod, sobota 19. května – Župní přebor ve všestrannosti v Příbrami, sobota 19. května – Velký jarní volejbalový turnaj mládeže, sobota 9. června – Župní slet v Komárově, 1.-6. července – XVI. všesokolský slet v Praze.