Úroda se sice sklízela už před měsíci a mnohé z ní je už snědeno, do sýpek a stodol – a v dnešní době především velkoskladů – je však nyní možné nahlédnout z pohledu čísel. Statistici dokončili zpracování údajů o loňské sklizni zemědělských plodin. Vyplývá z nich, že nejvýznamněji, s bezmála třetinovým zastoupením, se střední Čechy podílely na celorepublikové produkci chmele. Stále také platí, že v kraji zůstávají významné cukrovkářské oblasti, jakkoli pamětníci nejspíš jen mávnou rukou s konstatováním, že už to není, co bývávalo, a sotvakdy se staré časy ještě někdy vrátí. V pěstování brambor a luskovin se pak kraj přiblížil téměř dosažení čtvrtiny republikové produkce – a příliš daleko k ní vlastně neměl ani z hlediska výnosů polí s řepkou.

Dařilo se jarní pšenici a žitu

Z dlouhodobého hlediska jsou střední Čechy považovány za významnou produkční oblast obilovin. Zde si kraj v rámci republikového celku podržel na sklizni pětinové zastoupení (20,8 procenta) – přičemž produkci jednoznačně vévodily pšenice a ječmen. Optikou nadhledu statistického celku lze konstatovat, že se loni obiloviny ve středních Čechách pěstovaly na osevní ploše dosahující 267,1 tisíce hektarů (což bylo proti předchozímu roku méně o 2,3 tisíce hektaru neboli o 0,9 procenta). Sklizeno bylo 1,553 milionu tun, když průměrný výnos dosahoval 5,81 tuny na hektar. Očekávaných šesti tun tedy nedosáhl. V meziročním srovnání došlo k poklesu hektarového výnosu obilovin o 0,66 tuny. Rozdíl činil 192,5 tisíce tun, což představuje 11 procent. Je to ale menší propad, než vykázala republika jako celek (13,3 procenta). Pokles produkce provázel ve středních Čechách prakticky všechny obiloviny; výjimky představovaly jarní pšenice a žito.

Žluti řepky přibylo o procento

Žluť polí s řepkou, u níž se kraj stal největším domácím producentem s republikovým zastoupením 21,9 procenta, byla loni ve středočeské krajině stejně výrazná jako předloni. Z pohledu statistiků vlastně ještě o procento výraznější; osevní plocha se mírně zvýšila. Sklizeň ale byla horší – vykázala pokles o 14,6 procenta. Z pohledu celorepublikového srovnání však nešlo o nic mimořádného.

Sklizeň ve Středočeském kraji.Zdroj: Deník / Holakovský Milan

Bramborám se daří, cukrovce víc

Okopaninám v kraji nevévodily brambory (i když v jejich produkci středním Čechám dlouhodobě patří druhá příčka hned za Vysočinou) ale prim hrála technická cukrovka. V té kraj představuje republikovou jedničku. Pěstební plocha cukrové řepy meziročně vrostla o 8,6 procenta a produkce se zvýšila o 7,6 procenta. Znamená to, že hektarové výnosy se mírně snížily – konkrétně poklesly z 68,24 tuny na 67,61 tuny z hektaru.

Také u brambor (konzumních i průmyslových) se výnosy meziročně snížily. Dokonce spadly na podprůměr v rámci republiky. Průměr představoval 30,81 tuny z hektaru, střední Čechy dosáhly hned o několik pytlů méně: 29,19 tuny. Navzdory nárůstu pěstební plochy o 5,3 procenta ve srovnání s rokem 2016 se tak sklizeň zvýšila pouze o 4,4 procenta. Nicméně i tak narostl téměř o celý procentní bod podíl středních Čech na celorepublikové produkci – ať už v jiných regionech pěstovali také brambory, nebo jim říkali třebas erteple nebo zemáky – a vyšplhal se na 22,7 procenta.

Sklizeň ve Středočeském kraji.Zdroj: Deník / Holakovský Milan

Luskovinám vzrostly plocha i výnosy

Již čtvrtý rok v řadě drží střední Čechy také pozici největšího republikového producenta luskovin. Podíl kraje se stále zvyšuje; naposledy vzrostl o 1,9 procentního bodu a v rámci České republiky dosáhl 22,4 procenta. Pomohlo k tomu navýšení osevní plochy (s meziročním nárůstem o 26,9 procenta) i výnosů (což v kraji vedlo ke zvýšení produkce o 29,7 procenta). 

Chmelu se daří, víno zaostává

Svébytné postavení zaujímají středočeské chmelnice. Chmel se totiž ve velkém pěstuje pouze ve čtyřech krajích, z nichž střední Čechy předčilo svou produkcí pouze Ústecko. Navzdory meziročnímu propadu sklizně o 13,5 procenta dosáhl podíl kraje na celkovém počtu naplněných žoků 30,1 procenta. Naopak za zanedbatelný lze považovat středočeský podíl na produkci vinné révy, jíž se naprostá většina urodila na jižní Moravě. Středočeští pěstitelé přispěli pouze 1,7 procenta.

Sklizeň ve Středočeském kraji.Zdroj: Český statistický úřad