Smyslem celé akce bylo společné setkání zástupců státní správy a odborníků z oblasti vodního hospodářství. „Na letošním semináři se návštěvníci mohou
z přednášek odborníků dozvědět více o vodoprávním řízení a velmi aktuální problematice dotační politiky, ale také o laboratorních průzkumech pitné vody, které provádějí technologové naší firmy,“ upozornil Jiří Paul, technický ředitel Vodovodů a kanalizací Beroun.

Zastupitelé, starostové, ale také zaměstnanci odborů životního prostředí měli možnost vyslechnout zajímavé příspěvky a poté se zapojit do podnětné diskuse. „Oslav ke Dni vody jsme chtěli využít také k otevření společného rozhovoru, který účastníky obohatí o nové podněty a informace,“ říká Paul. „Díky semináři získají starostové odborné povědomí o dané problematice a budou tak moci fundovaně odpovídat třeba na otázky občanů,“ doplňuje.