ON-LINE reportáž o koronaviru najdete ZDE

Cesty, jak firmám pomoci při zachování maximální míry prosperity a zaměstnanosti se hledají na různých úrovních: od Evropské unie přes vládu až po kraj – a vznikají i iniciativy nezávislých ekonomů. Už jen zorientovat se v tom, co se děje (a co neděje) je nyní náročné.

„Řešíme různé dotazy od firem, formy pomoci a podobně,“ potvrdila Deníku předsedkyně středočeské hospodářské komory Ivana Chottová. Připomněla, že se svým týmem situaci sleduje a je v kontaktu s řadou firem – nicméně situace se vyvíjí velmi překotně. Jisté je, že jistou pomoc a podporu potřebují i takové segmenty jako automobilový průmysl, jehož kondice se před příchodem koronavirové krize jevila velmi slibně.

Řada podnikatelů rychle reagovala

„Zvládneme to; není jiné cesty,“ hledí Chottová do budoucnosti. Současně se s poděkováním obrací na podnikatele, kteří se snaží nynější tíživou situaci překlenout. „Podívejte se, kolik malých, drobných i středně velkých podnikatelů se rychle přeorientovalo i v těchto svízelných chvílích,“ ocenila. „Jak rychle dokázali na změněnou situaci reagovat. Jak rychle dokázali nahradit stát v oblastech, ve kterých měl být dávno připraven.,“ konstatovala.

Jedním dechem však připomíná, jak smutné bylo, když podnikatelé psali nebo volali, že museli ze dne na den zavřít svůj obchod, přestat poskytovat služby. „Jsme kraj s velkým množstvím osob samostatně výdělečně činných, pro které je každý příjem velmi důležitý. Pro které může i výpadek třítýdenních příjmů znamenat existenční rizika. Na druhé straně: jsou i velcí podnikatelé, se kterými doslova stojí i padá rozvoj našeho kraje,“ připomněla předsedkyně krajské hospodářské komory.

Zmiňuje v té souvislosti třeba právě firmy v automobilovém průmyslu: nejenom velké automobilky, ale i jejich subdodavatele, jichž je celá řada. Výroba aut byla dočasně zastavena, což se projevuje i v návazných dodavatelsko-odběratelských vztazích.

„První, co vás napadne, je, že podnikatelé potřebují ihned jakoukoliv pomoc. Potřebují mít pocit, že se o ně někdo zajímá, stojí za nimi, poradí jim. Proto jsme se s kolegy z okresů ihned aktivně zapojili do mapování hlavních problémů, potřeb, ale i podnětů podnikatelů, které následně předáváme vedení Hospodářské komory ČR jako součást podkladů pro jednání s důležitými institucemi na úrovni státu,“ uvedla předsedkyně krajské hospodářské komory. S připomínkou, že tohle vše se týká jak malého a středního podnikání, tak i velkých podnikatelů.

Řešit současnost i budoucnost

Komora nyní podle jejích slov pomáhá propojovat firmy – a snaží hledat a vyjednávat různé formy pomoci. „Moc mne těší, že se i v této tíživé situaci setkávám s příklady, kdy firmy, které naštěstí stále fungují, pomáhají různým drobným podnikatelům nákupem jejich produktů, aby alespoň částečně těmto firmám pomohly – nebo se zapojují do projektu „Zachraň práci“ založeném na dočasném přidělení zaměstnance v rámci dohody o dočasném „zapůjčení“ zaměstnance k výkonu práce u jiného zaměstnavatele,“ ocenila Chottová.

Připomíná současně, že už nyní je kromě okamžité pomoci nezbytné začít připravovat i formy podpory a další opatření, které napomohou návratu do „starých kolejí“ – a hospodářská komora v regionu nestojí stranou. „Být připraven v tomto období bude neméně tak důležité, jako akutní pomoc, která je aktuální nyní,“ má jasno předsedkyně krajské hospodářské komory.

Činnost hospodářské komory v krizové době

- V prvním kroku bylo důležité vyjednat a dořešit různá podpůrná a stabilizační opatření

- Následně podnikatelé potřebují pomoci včasnými, jasnými – a hlavně konkrétními informacemi

- Zaměstnanci krajské hospodářské komory a okresních komor dále vyřizují pro firmy například ověřování listin, poskytují služby v oblasti certifikátů o původu zboží, ATA karnety – a to v takovém režimu, aby bylo možno vyjít vstříc rychle a maximálně

Zdroj: Krajská hospodářská komora Střední Čechy

Koronavirus v ČeskuZdroj: Deník