Společnost General Electric již připravila seznam několika lokalit vhodných pro její aktivity, které nyní detailně vyhodnocuje nejen za podpory kraje, ale i vládní Agentury pro podporu podnikání a investic Czechinvest. V rámci projektu, na jehož počátku stál podpis investiční smlouvy s českou vládou v říjnu 2016, také buduje dodavatelské a partnerské vazby.

Jermanová tomuto záměru fandí s tím, že do regionu přinese nová pracovní místa – nejen v samotné továrně, ale i ve spolupracujících firmách a službách. „Jde o místa s vysokou přidanou hodnotou; velká část bude zaměřena na vědu a výzkum,“ chválí hejtmanka. S tím, že o zvyšování podílu technologicky náročné výroby a silné zastoupení vědy a výzkumu má kraj zájem – přičemž si uvědomuje potřebu rozvíjet i další oblasti vedle dominantní výroby aut. Letecký průmysl je tudíž vítaný.

Výkonný ředitel GE Aviation Czech Michele D’Ercole očekává, že firma, která působí v pražských Letňanech, najde ve středních Čechách jak ideální lokalitu s infrastrukturou vyhovující plánovanému růstu vývojových a výrobních aktivit firmy, tak přístup ke kvalitní a vysoce kvalifikované pracovní síle. V České republice má projekt GE nabídnout přes 500 nových pracovních příležitostí.

Nová centrála turbovrtulových motorů se má jak podílet na vývoji nového modelu turbovrtulového motoru GE Catalyst, tak zajišťovat výrobu komponentů i montáž motorů a jejich testování. Stejně jako servis a zákaznickou podporu. Úzce propojená má být její činnost s aktivitami firmy v Itálii, Polsku i s inženýrským týmem působícím v Turecku.

S certifikací nového motoru GE Catalyst, který je nyní ve fázi prototypu, se počítá na konci příštího roku. Následné spuštění sériové výroby se očekává od roku 2020. Firma s ním má velké plány; počítá se získáním čtyřicetiprocentního podílu na světovém trhu.