„Aby dlouho nečekali na kompenzační pomoc od státu,“ vysvětlila hejtmanka Petra Pecková (STAN), která o aktuálním rozhodnutí krajských radních informovala.

Kraj spolupracující s ministerstvem průmyslu a obchodu i agenturou pro podporou podnikání CzechInvest se snaží urychlit vyplácení podpor tím, že jeho zástupci dohlédnou na to, aby žádosti předkládané podnikateli byly v pořádku (tedy nevykazovaly formální nedostatky) a kompletní. V případě potřeby poradí s doplněním podkladů. A také pomohou s vlastním podáním žádosti.

Patnáct úředníků, kteří to budou zajišťovat, vyčlenily pro tento účel krajský úřad a příspěvkové organizace. Z dokumentu pro jednání rady kraje, který hejtmanka ukázala na twitteru, plyne, že vedle pracovníků krajského úřadu budou do této pomoci podnikatelům zapojeni také zaměstnanci Středočeské vědecké knihovny v Kladně a Regionální dotační kanceláře Středočeského kraje.