Ačkoli si z domovského Řecka nepřinesl rozsáhlejší zkušenosti s fungováním zdravotnických zařízení, jeho vize, co by se mělo pacientům nabízet, dlouhodobě uplatňované mimo jiné v privatizovaných nemocnicích v Hořovicích a v Berouně, mu přinesla prvenství.

Kdo se s kraji dostane na první příčku v dalším ročníku? To ukážou výsledky právě vyhlašovaného již 15. ročník soutěže o titul EY Podnikatel roku Středočeského kraje, do níž své kandidáty na ocenění může nominovat veřejnost. „Porotu soutěže zajímají hospodářské výsledky a také výjimečný podnikatelský příběh,“ připomněl za organizátory Matthieu Chudoba.

S tím, že vítězem se může stát fyzická osoba, vlastník nebo spoluvlastník obchodní společnosti, který má rozhodující vliv na její řízení a který aktivně působí v jejím vedení. „Tato společnost musí existovat minimálně dva roky a mít alespoň osm stálých zaměstnanců,“ vypíchl z pravidel. Podmínka stanovující minimální počet zaměstnanců se nevztahuje na soutěž talentů v kategorii začínajících podnikatelů ve věku pod 30 let nebo podnikajících méně než pět let.

Minulé ročníky (z nichž ze středních Čech zatím vzešli tři celorepublikoví vítězové) ukazují, že konkurence bývá značná. Praha a Středočeský kraj se dlouhodobě řadí mezi regiony s největším počtem přihlášených podnikatelů, poznamenala Magdalena Souček, vedoucí partnerka EY v České republice a v části regionu střední a jihovýchodní Evropy.

„V loňském roce zde krajské tituly získali výjimeční podnikatelé. Dariusz Jakubowicz vybudoval z Barvy a laky Hostivař firmu úspěšnou na zahraničních trzích. Sotirios Zavalianis zase ve Středočeském kraji provozuje zdravotnická zařízení konkurující špičkovým klinikám jinde ve světě,“ konstatovala s tím, že podobně inspirativní příběhy hledají organizátoři i v letošním ročníku.

Kategorie podnikatelské soutěže
- EY Podnikatel roku 2019
- EY Začínající podnikatel roku
- EY Technologický podnikatel roku 2019
- EY Společensky prospěšný podnikatel roku 2019
- Cena České televize – Podnikatelský přínos kultuře a umění

Příběhy, které pomohou zviditelnit třeba i dosud méně známé tváře podnikání v regionu. „Chtěla bych proto vyzvat veřejnost, aby v soutěži EY Podnikatel roku nominovala podnikatele ze svého okolí, kteří jsou inspirací pro ostatní, daří se jim poctivou prací dosahovat úspěchů i za hranicemi Česka a mění svět k lepšímu,“ obrací se Souček k veřejnosti.

Přihlásit do soutěže se podnikatelé mohou sami, ale může je také nominovat kdokoli z jejich okolí, a to prostřednictvím formuláře na stránkách www.podnikatelroku.cz/nomination/new. Termín běží do pondělí 21. října. O vítězích v několika kategoriích rozhodnou poroty složené především z vítězů předcházejících ročníků. Hodnotit budou nejen podnikatelské záměry, ale i čísla vypovídající o podnikatelském úspěchu, stejně jako čestnost a poctivost.

Vliv však mají také mimopodnikatelské aktivity ve společnosti či v regionu včetně podpory kultury nebo projektů zaměřených na veřejný prostor (ať už jde o péči o krajinu, kulturní dědictví nebo třeba architekturu). Jméno krajského vítěze bude zveřejněno v únoru; na vyhlášení celostátních výsledků pak dojde 3. března. A dalším krojem je pak celosvětové finále: to se chystá v Monte Carlu na červen.

„EY Podnikatel roku je prestižní a férové klání, kde zisk titulu není vůbec snadný,“ připomněl loňský vítěz ze středních Čech Sotirios Zavalianis. Neříká však „moje výhra“, ale „naše“ – s tím, že jde o ocenění úsilí více než 1700 zaměstnanců holdingu. „Společně se denně snažíme dokázat, že soukromé podnikání je možné a přínosné i v takovém oboru, jakým je veřejné zdravotnictví. Pro mě osobně byla účast v soutěži milou a přínosnou možností potkat se s dalšími zajímavými podnikateli a soupeři,“ zavzpomínal na loňskou účast.

Ohlédnutí za minulými 14 ročníky podnikatelské soutěže
- Praha a Středočeský kraj patří mezi nejúspěšnější kraje, v celé historii soutěže z nich pochází celkem pět celorepublikových vítězů (z toho tři podnikají ve Středočeském kraji).

- Ze středních Čech také pochází největší firma v celé historii soutěže s ročním obratem (v době účasti) přes 10 miliard korun.

- Nejstaršímu účastníkovi z kraje bylo 76 let.

- Do loňského ročníku soutěže se v Praze jako v jediném kraji zapojily čtyři podnikatelské dvojice a čtyři podnikatelské trojice.