Zlatou medaili v soutěži Český med, pořádané Výzkumným ústavem včelařským v Dole. Letos se příznivé hodnocení podařilo zopakovat, sdělil Deníku Pavel Kaidl z centrály skupiny Unipetrol, do níž Spolana patří. „Rozšířili jsme počet včelstev – z původních tří na pět – a zlatou medaili obhájili,“ konstatoval.

Jde podle Kaidlových slov nejen o ocenění vysoké kvality, ale také chuti stočeného květového medu z Polabí. A stejně hovoří i Dalibor Titěra, vedoucí výzkumu a zkušební laboratoře dolského ústavu. „Med květový z Polabí ze Spolany obdržel za maximální počet 100 bodů zlatou medaili,“ konstatoval.

S tím že kvalita toho medu, dosahujícího výborné výsledky ve všech sledovaných kritériích, může posloužit jako ukazatel čistoty životního prostředí v podniku i jeho okolí. Na prodej ale med z chemičky není: firmě poslouží jako dárek pro návštěvy.

Vedení Spolany se dme pýchou nejen kvůli výsledkům firemního včelaření. Upozorňuje na přítomnost dalších živočichů citlivých na kvalitu životního prostředí – například vydry říční, pstruha obecného, čírky obecné i ledňáčka říčního; ostatně k dočišťovací nádrži chemičky pořádá poznávací vycházky spojené s pozorování ptáků i České společnost ornitologická. Firma se také s hrdostí chlubí spoluprací s neziskovou organizací ALKA Wildlife starající se o sokoly stěhovavé, kteří v jejím areálu pravidelně hnízdí, či spoluprací s místními rybáři a Kralupským ekologickým centrem při vysazování ryb do Labe.

Tomu přikyvují i Deníkem oslovení ekologové. Nicméně třeba spolek Arnika neratovickou chemičku stále řadí mezí nejvýznamnější znečišťovatele – což souvisí už třeba s tím, že firma je jediným českým výrobcem PVC a kaprolaktamu. Dalšími významnými produkty jsou v současnosti kyselina sírová či síran amonný.

Podnět k pořízení úlů vzešel od místních včelařů, uvedl místopředseda představenstva společnosti Miroslav Falta. Péči o včely však zvládají nadšenci z řad zaměstnanců pod vedením Lukáše Karlíka, vedoucího energetiky a vodního hospodářství Spolana Neratovice. Ten připomněl, zatímco loni se od trojice včelstev podařilo získat 80 kg medu, letos byl výtěžek nižší.

„Včelstva se nám rozvíjí, ale je to na úkor snůšky,“ konstatoval Karlík s tím, že letošní vysoké rojivosti jeho parta využila k rozšíření chovu na nynějších pět úlů. Netají se tím, že výtěžek medu není tím hlavním, co chemička od svých včel očekává: podstatné je ukázat, jak se v místě včelám daří.

Soutěž Český med
- Do letošního ročníku přihlásili včelaři z celé republiky 360 vzorků medu. Z nich 260 vzorků získalo zlatou medaili a 55 bylo ohodnoceno stříbrem.

- U přihlášených medů se posuzují fyzikální i chemické vlastnosti, vůně, chuť i celkový estetický dojem – a to včetně etikety.

Další podrobnosti včetně seznamu oceněných najdete ZDE.