Prošetřování všech okolností požáru stále trvá, uvedla v pondělí 4. července mluvčí středočeské policie Vlasta Suchánková.

Plameny vyšlehly 1. června po sedmé večer. Zřejmě se šířily od klientům nepřístupných prostor plynové kotelny, jež právě procházela rekonstrukcí.

Mluvčí připomněla, že v souvislosti s požárem v Nádražní ulici, který vyžádal oběti na životech i škodu v řádu vyšších desítek milionů korun, aktuálně kriminalisté prověřují dvě vyšetřovací verze: možnost nedbalostního jednání a možnou technickou závadu. Závěry však budou známy až za několik měsíců. „S ohledem na množství zadaných odborných posudků a vyjádření,“ vysvětlila k očekávané době Suchánková.

| Video: Youtube

K dispozici už jsou předběžné závěry soudních pitev obětí, jejichž těla hasiči překvapivě nalezli uvnitř objektu až během dohašování; původní předpoklady hovořily o tom, že evakuovat se podařilo všechny přítomné osoby (leckdy i špatně pohyblivé). Zjištění soudních lékařů odpovídají očekáváním: obě ženy zemřely v důsledku otravy při vdechování zplodin hoření. Čili: udusily se kouřem šířícím se v hořícím objektu.

Kriminalisté věc šetří v rámci trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu obecné ohrožení z nedbalosti. K možné trestní odpovědnosti konkrétních osob se ale zatím nevyjadřují. „Pro rozhodnutí ve věci si vyžádali několik odborných vyjádření a znaleckých posudků, a to z oborů elektrotechnika, defektoskopie, metalografie a technická diagnostika, fyzikální chemie – a současně analýzu dat a nosičů dat,“ konstatovala Suchánková. Do doby jejich vyhodnocení informace o příčině požáru a případných vinících nebudou k dispozici.

Proč lidé zůstali uvnitř?

Součástí vyšetřování je i mapování okolností poměrně dramatické evakuace objektu, kde nakonec zůstaly bez pomoci tři klientky. Hasiči je objevili až uprostřed noci – po několikahodinovém boji s požárem. Dvě zemřely na místě, jednu odváželi záchranáři do nemocnice ve vážném stavu.

Předmětem prověřování je tak i evakuace objektu a způsob evidence vyvedených a vynášených osob (do jejichž transportu se venku přenášením v křeslech či dekách zapojovali i dobrovolníci) včetně jejich počítání; stejně jako informace předávané mezi personálem a složkami integrovaného záchranného systému.

Počítalo se totiž s tím, že uvnitř by mělo být 54 klientů – a tomu také odpovídaly záznamy o počtu evakuovaných.

Majitel Radek Žádník v souvislosti s evakuací již po tragédii uvedl, že personál se přesně řídil pokyny složek integrovaného záchranného systému, a trval na tom, že zasahujícím hasičům, policistům a záchranářům poskytl správné údaje.

Obecné ohrožení z nedbalosti (§ 273)
1. Kdo z nedbalosti způsobí obecné nebezpečí tím, že vydá lidi v nebezpečí smrti nebo těžké újmy na zdraví nebo cizí majetek v nebezpečí škody velkého rozsahu tím, že zapříčiní požár nebo povodeň nebo škodlivý účinek výbušnin, plynu, elektřiny nebo jiných podobně nebezpečných látek nebo sil nebo se dopustí jiného podobného nebezpečného jednání, nebo kdo z nedbalosti takové obecné nebezpečí zvýší nebo ztíží jeho odvrácení nebo zmírnění, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta nebo zákazem činnosti.
2. Odnětím svobody na šest měsíců až pět let nebo zákazem činnosti bude pachatel potrestán,
a) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 těžkou újmu na zdraví,
b) spáchá-li takový čin proto, že porušil důležitou povinnost vyplývající z jeho zaměstnání, povolání, postavení nebo funkce nebo uloženou mu podle zákona, nebo
c) způsobí-li takovým činem značnou škodu.
3. Odnětím svobody na dvě léta až osm let nebo peněžitým trestem bude pachatel potrestán,
a) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 smrt, nebo
b) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 2 písm. b) škodu velkého rozsahu nebo těžkou újmu na zdraví.
4. Odnětím svobody na tři léta až deset let bude pachatel potrestán, způsobí-li činem uvedeným v odstavci 2 písm. b) smrt.
Zdroj: Trestní zákoník; aktuální právní kvalifikace případu je podle § 273 odst. 1, 3 a) b)