Dětství a dospívání prožil v Ondřejově u Prahy. Otec byl hlavním technikem ondřejovského dalekohledu a k dispozici měl služební byt přímo v areálu hvězdárny. Díky tomu prožil malý Jan Zicha dětství se svými dvěma bratry mezi astronomy.

Po gymnáziu vystudoval matematické inženýrství na Jaderné fakultě ČVUT a následně nastoupil do slunečního oddělení hvězdárny. Po roce ale zjistil, že věda pro něho není.

„Stál jsem před rozhodnutím buď se věnovat naplno vědě a snažit se být na špičce, nebo změnit obor. Na nové vědecké objevy moje matematické nadání ani znalosti fyziky přece jen nestačily, a tak jsem v roce 1996 nastoupil do tehdejší Živnostenské banky jako databázový programátor a začal se učit komerčně využitelné IT technologie,“ říká Jan.

Poutní zájezdy po Evropě

Úvahy o podnikání nosil v hlavě dlouho, start byl ale neplánovaný. Ve volném čase pořádal poutní zájezdy po Evropě spojené s vysokohorskou turistikou a byl v úzkém kontaktu se sekcí pro mládež při České biskupské konferenci.

„Tak se stalo, že mě papež Jan Pavel II. jmenoval v období 1995 až 2000 členem Papežské rady pro laiky. V roce 1999 jsem dostal nabídku, abych se jako pozorovatel zúčastnil synody evropských biskupů k nadcházejícímu novému tisíciletí. V bance jsem dal výpověď a plánoval jsem, že po návratu začnu podnikat, i když jsem na to nebyl připravený. Vzpomínám si, že když jsem po operaci kýly nemohl nic nosit, musel mi první zákazník zapůjčit stolní počítač a nastěhovat mi ho do auta. Na něm jsem pak na posteli psal svůj první vlastní programový kód.“

Pracovat jako nezávislý IT konzultant tehdy ještě nebylo tak samozřejmé jako dnes. Proto sháněl libovolnou práci, která souvisela s počítačem. Vytvářel webové stránky, ale vyráběl třeba i vizitky. Manželčin plat asistentky na univerzitě byl občas hlavním příjmem rodiny. Profesně s tímto stavem nebyl spokojený, ale vzdát to nechtěl.

Zlom nastal v roce 2001. „Získal jsem první zakázku jako externí programátor u významné nadnárodní firmy. Pak jsem založil firmu Raventia a přišla smlouva s významnou pojišťovnou. O rok později nový majitel jedné banky zrušil lokální IT vývoj a část bývalých kolegů včetně mého prvního společníka přišla k nám do firmy. V roce 2012 přišla první akvizice a také druhý společník, později se přidal třetí.“

V současné době má Raventia 50 zaměstnanců a roční obrat kolem 80 milionů korun. Věnují se vývoji zakázkových informačních systémů například pro bankovní, pojišťovací a telekomunikační sektor, ale i pro zdravotnictví.

„Mojí silnou a současně slabou stránkou je, že se nebojím jít vlastní cestou. Snad proto jsem zpočátku intuitivně a později záměrně posílil vedení firmy o řadu schopných manažerů podle pravidla: Beru do firmy jen ty, kteří jsou lepší než já.“

V roce 2009 stál Jan Zicha u vzniku Základní školy a gymnázia Navis ve Světicích u Říčan, soukromé neziskové křesťanské školy. „Chtěli jsme zajistit našim dětem dobré vzdělání ve škole, která by v klíčových otázkách táhla za jeden provaz s námi – rodiči. A to se povedlo.“

Etický kodex Raventie zavazuje majitele dávat pět procent zisku firmy na charitativní účely. Reálně to však bývá až dvakrát více. „Pravidelně podporujeme zejména Navis, ale za 19 let existence firmy jsme podpořili řadu kulturních, vědeckých a vzdělávacích projektů i konkrétních jednotlivců, kteří se dostali do svízelné životní situace.“

Od každodenního stresu si Jan Zicha odpočine třeba vysokohorskou turistikou. „Čas od času vyrazím do hor sám, ale stále častěji beru i některé z našich dětí. Moje žena je naštěstí podporující a mateřský typ, navíc některým mým vizím možná věří více než já. Jinak by mě asi v prvních letech přiměla, abych se nechal zaměstnat, a žádná firma by nikdy nevznikla. Možná bych byl stále zaměstnán někde v bance,“ dodává Jan Zicha.