Farmu převzal Petr Kuncl od svého otce Vladimíra v roce 2007, který hospodařil na navrácené výměře, která patřila ke mlýnu. S chovem masného skotu začal v roce 1991 a stádo tenkrát čítalo okolo 12 kusů plemene Hereford. Aktuálně obhospodařuje 130 hektarů.

Prostřednictvím Programu rozvoje venkova si na farmě vybavili bourárnu masa a také kovárnu. Farma se tak snaží, aby i nadále vytvářela další přidanou hodnotu ke své činnosti, příkladem je prodej vyzrálého hovězího masa.

„Zpracovávat maso přímo na farmě byl můj nápad, protože mimo to, že jsem se vyučil uměleckým kovářem, jsem vystudoval hotelovou školu, tudíž mám blízko ke gastronomii a v tomto odvětví mám spoustu kamarádů a známých. Tenkrát jsem si uvědomil, že cesta k úspěchu není intenzivní hospodaření, a takzvané ždímání půdy pesticidy a umělými hnojivy, ale výroba kvalitní čisté a zdravé potraviny. Tímto směrem jsem se vydal,“ popisuje Petr Kuncl.

Řeznická rodina. Zdeněk, Láďa a Míša Absolonovi a strýc Ervín mají svoji práci rádi a dělají ji s láskou
Nikdo mu nechtěl připravit dršťkovou. Tak si ji řezník Zdeněk Absolon uvařil sám

Postupně změnil chované plemeno na červené Aberdeen Angus, které vyniká svou kvalitou masa a nenáročností chovu. „Stádo jsem rozšířil na 120 kusů skotu z toho je 50 matek a 1 plemenný býk. Skot porážíme certifikovanou ekoporážkou na nedalekých jatkách v Sedlčanech,“ vypráví Kuncl.

Aby hovězí maso vyzrálo do své prvotřídní kvality a dostala se do něj přirozená jemnost vláken a původní chuť, je vždy nezbytné nechat ho zrát 2-6 týdnů. Zvolili formu zrání za sucha Dry aged a pro tento účel na farmě vybudovali speciální zrárnu masa.

„Tento proces je pro nás zásadní a odehrává se za řízené vlhkosti a teploty ve čtvrtích ve visu. Následně maso bouráme a prodáváme přímo formou prodeje "ze dvora" konečnému spotřebiteli nebo vybraným restauracím. O kvalitě našeho bio hovězího masa se výstižně vyjádřil majitel a šéfkuchař jedné pražské restaurace Lukáš Nevyjel, který to okomentoval slovy, že naše hovězí podlamuje kolena. Farma Kunclův mlýn je značkou, která garantuje původní surovinu od nás jakožto prvovýrobce, kdy osobně dohlížíme na celý proces výroby potraviny. To je hlavní zárukou naší rodinné farmy pro konečné odběratele,“ podotýká Kuncl.

Pěstování v ekologickém režimu

Poslední dobou rozšířil svou činnost také na pěstování potravinářského obilí a to také v ekologickém režimu. Na orné půdě pěstuje pšenici, žito, ječmen a původní špaldu.

„Nyní jsme již v takové fázi, kdy ve spolupráci mých dobrých známých pečeme i vlastní chléb. Jednou možná bude dalším produktem v nabídce naší farmy. Toto vše má pro mě velký smysl. Být v této době soběstačný, je to největší bohatství, které může člověk mít,“ doplňuje Kuncl.

Nelze opomenout uměleckou kovárnu, která je dnes neodmyslitelnou součástí farmy a umělecké kovářství. Tímto řemeslem se Petr Kuncl zabývá především v zimním období, kdy se brzy stmívá a na farmě není tolik práce.

Stádo z kozí farmy Sedlákových na pastvě.
Kozí farma v Šošůvce: Snažíme se, aby výdělek zůstával v regionu

„Zaměřuji se na větší kovářská díla, která vyrábím více než 16 let. Nejvíce zakázek je určeno pro zámky, církve a obce. Je to velice náročná a těžká práce. Zadostiučiněním je pro mě pocit, že mnou vytvořená díla mi už nikdo nevezme a zůstanou tu po mně, troufám si říct minimálně tři sta let. Posledním dílem z mé kovárny je výroba barokní brány ke kostelu v Kamýku nad Vltavou,“ vypráví Kuncl.

Další činností farmy je agroturistika, ke které patří chov koní a jejich využití. Rodinná farma Kunclův Mlýn je místo, kam se lidé rádi vrací a cestu si sem jistě najdou i v budoucnu.

„Nyní jsme v procesu rozsáhlé rekonstrukce ubytovacího zařízení celého Kunclova mlýna,“ dodává Petr Kuncl na závěr.