Domky se tulí jeden vedle druhého. Do té doby znamenal domov bezpečí. Navečer zavřená vrátka, ale velká voda vtrhla bez pozvání.
Naučili jsme se řadit události – to, co se stalo před povodní a to, co se stalo po povodni.
Přímo u řeky Berounky si domky vyžádaly velké opravy. Ale stojí. Je opravená i místní komunikace. Rozvod elektřiny starý a zcela nevyhovující
a bránící použít jakéhokoli v vysoušeče zdiva vzal definitivně za své při letošním orkánu. Nyní je již nový – kabelový. I veřejné osvětlení je modernizované.
A sousedé – každému přibylo pět let a také různé choroby, které se často zdají být důsledkem fyzického, ale také psychického vypětí oněch dní. Ale možná by přišly stejně.
Paní starostka a zastupitelé obce, kteří nám hodně pomohli, v tak pro nás těžkých dnech, nyní ze všech sil usilují ještě o vybudování kanalizace. Prostředí by ozdravělo v celé obci a v její části zasažené povodní by definitivně vyřešilo poškozené odpadní jímky.
Proto prosíme všechny zúčastněné strany o pochopení tohoto úsilí a o pomoc. Věříme, že se to podaří.
Vzpomínám si, že při likvidaci škod po povodni nám pomáhali i obyvatelé z jiných obcí. Jedna paní se mě ptala, zda něco nepotřebuji a jak se cítím. Ani jsem si neuvědomila, že měla v ruce záznamník. Článek z Berounského deníku s mými slovy mám schovaný dodnes – jak jsme utíkali přes plot před velkou vodou.
Někdo se odtud odstěhoval, velká většina sousedů po opravách zůstala. Věříme, že se opět doma budeme cítit bezpečně i před stále se stupňujícími výkyvy počasí.
Na jedné poslední a dlouhá léta volné zahradě v této staré části obce nyní vyrostl nový malý rodinný domek.