Zaplavila silnice, lávky, domy a některé chaty odnášel  proud vody s sebou. Z domů v Hlásné Třebani koukaly jen střechy s komíny.  Stovky lidí si sáhly na samé dno psychických i fyzických sil.

Patnáctého srpna začala hladina Berounky klesat. Toho dne zaznamenala měřidla Povodí Vltavy ve 14 hodin  hladinu 669 centimetrů a průtok 1604 metrů krychlových za sekundu a lidi čekala mravenčí práce s odklízením nánosů bahna a jiných odpadů. S tím jim velkou měrou pomáhaly sbory dobrovolných hasičů.

Nezapomenutelné chvíle prožívali během povodní i berounští profesionální hasiči. Ti po Husově náměstí jezdili na nafukovacích člunech a vysvobozovali ze zatopených domů lidi, kteří před vodním živlem nestačili včas prchnout.

Povodeň ztížila také práci policie. Její složky našly přechodné útočiště v budově okresního soudu. Pod vodou bylo Muzeum Českého krasu na Husově náměstí v Berouně.

Velké škody na majetku i psychice lidí způsobila před deseti lety také řeka Litavka.

Ze všech postižených králo-dvorských lokalit byla nejvíce zatopena Karlova Huť a Popovice. 
„Řeka Litavka nám před deseti lety nadělala spoustu starostí," zavzpomínal mluvčí berounských profesionálních hasičů Milan Provazník.

V současné době mohou majitelé rodinných domů na břehu řeky Litavky v Popovicích už poměrně klidně spát. Městu Králův Dvůr a Povodí Vltavy se zde před několika roky podařilo s pomocí státní dotace vybudovat protipovodňové zábrany a prohloubit a regulovat koryto zrádné Litavky.