Stalin nenáviděl Michaila Nikolajeviče Tuchačevského už od dob rusko-polské války v letech 1919 až 1921. Tato válka totiž skončila pro sovětské Rusko krachem, z něhož se Tuchačevskij a Stalin vinili navzájem. Když na nechráněný týl Rudé armády zaútočily jednotky polského maršála Piłsudského a odřízly většinu vojsk ruského Západního frontu, obviňoval velitel tohoto frontu, jímž byl Tuchačevskij, Stalina, že mu sebral jednotky kvůli svému vlastnímu útoku na Lvov, a Stalin kritizoval Tuchačevského, že nakráčel Piłsudskému do pasti. Jeho nenávist pak propukla naplno, když byl kvůli neúspěchu polského tažení zbaven členství ve vojenské radě.

Vzájemná nevraživost však nezabránila oběma mužům v kvetoucí kariéře. Stalin po Leninově smrti uchvátil v sovětském Rusku veškerou moc a Tuchačevskij postupně stoupal ve vojenské hierarchii, protože jeho velitelské zkušenosti byly pro mezinárodně izolovaný stát přece jenom nezbytné. V polovině 30. let minulého století už Tuchačevskij platil za jednoho z nejlepších vojenských odborníků na světě.

S ohledem na nástup Adolfa Hitlera k moci v Německu prosazoval motorizaci Rudé armády, spojenou s masovou výrobou tanků a budováním silného letectva pro hromadné výsadky do týlu nepřítele. Zdůvodňoval to právě německou aktivitou.

Stalin ani další členové politibyra a sovětské vlády s ním však nesouhlasili. Podle jejich tvrzení by Západ považoval masovou modernizaci Rudé armády za hrozbu a výzvu k vojenské konfrontaci. Svou roli však hrálo pravděpodobně i to, že se Stalin obával Tuchačevského sílícího vlivu.

Od téhož data se také datuje dodnes nepotvrzená legenda, že o dalším osudu sovětského maršála rozhodla dezinformace, podstrčená šéfem SD a SS-Obergruppenführerem Reinhardem Heydrichem české rozvědce, kterou Stalinovi předal osobně československý prezident Edvard Beneš. Je tato legenda opodstatněná?