KDY: 4. září 17:30
KDE: Městská knihovna Beroun

Seminář není určen žákům devátých tříd, které v následujícím roce čekají přijímací zkoušky, ale jejich rodičům. Odpoví jim na otázky, jak děti efektivně připravit. Lektoři je seznámí například s druhy testů do různých škol, časovými limity, strategií a trénováním zpracování testů, domácí přípravou, radami, jak zvládnout trému, i možnostmi přijímaček nanečisto.