KDY: 7. října 17:05
KDE: Městská knihovna Beroun

Cílem kurzu Alfa je stručně představit současné křesťanství. V osmi přednáškách a rozhovorech s představiteli církví v Berouně se budou účastníci zamýšlet nad pojmy jako je víra, naděje, láska či moudrost. Támatem prvního setkání je víra. Další následuje 21. října na téma naděje.