KDY: 3. října 14:30
KDE: Domov TGM Beroun
ZA KOLIK: zsarma

Od třetího říjnového dne si tam budou moci návštěvníci prohlédnout expozici věnovanou kávě s názvem Hořké zlato. Druhá expozice představí historii českých kuchařských knih a třetí, Secese: ze života našich prababiček, seznámí zájemce se životním stylem a uměním přelomu devatenáctého a dvacátého století. Vstupné na výstavy je bezplatné, lze si je prohlédnout v rámci provozní doby domova TGM, který sídlí v ulici Ke Studánce v Berouně.