V Kulturním domě Plzeňka se od 19 hodin konalo slavnostní ustavující zasedání zastupitelstva města, kterého se zúčastnilo všech jednadvacet zastupitelů. Prvním bodem bylo složení zastupitelského slibu, který všichni splnili bez výhrad. Tentokrát oproti minulým letům sálem Plzeňky nezazněla česká státní hymna.

Ještě než přišlo na volbu nového starosty, opoziční zastupitel Petr Horák (Společně pro Beroun) přišel s protinávrhem, aby se zřídil výbor pro bezpečnost. A to i kvůli zhoršené bezpečnostní situaci v souvislosti s válkou na Ukrajině. Starostka nato odvětila, že na to nejsou připraveni a podle zákona je na ustavujícím zastupitelstvu nejdříve potřeba schválit kontrolní a finanční výbor. V budoucnu se ale založení dalších výborů nebrání, bude nicméně potřeba určit jejich přesné kompetence. Horákův návrh byl v následném hlasování zamítnut.

Martin Veselý (Beroun sobě)
Vítěz voleb Beroun sobě míří do opozice. Nedali dohromady dostatek mandátů

S další změnou programu jednání přišli také další opoziční zastupitelé, a sice aby byl zřízen výbor pro územní plán kvůli složitosti jeho příprav. S návrhem přišel Martin Veselý (Beroun sobě). Spolustranice Hana Kašparová navrhla zřízení výboru pro školství. Důvod uvedla, že berounské školství je dlouhodobě jedno z problematičtějších témat a priorit u všech politických subjektů. Do třetice s návrhem přišla také Barbora Skálová (Beroun sobě), která chtěla zřídit výbor dopravy. Adam Voldán (Beroun sobě) k věci doplnil, že zřízení výborů je potřebné, protože se zodpovídají přímo zastupitelstvu. Diskuse se posléze více rozvedla, když zastupitelka Irena Mastná (ANO) podrobněji popsala to, co chvilku předtím řekla Chalupová.

„Podobné výbory zde v minulých volebních obdobích nebyly a není tedy konkrétní představa, v jakém počtu by měly pracovat, kdo bude předseda a podobně. Domnívám se, že na tomto zastupitelstvu je nemusíme zřizovat, protože jdou vytvořit kdykoliv v budoucnu. Měli bychom ale o tom mít jasnou představu,“ uvedla Mastná. Starostka posléze zopakovala, že tedy není dobré „vařit z vody“. Ani jeden z návrhů tak nebyl přijat. Veselý později potvrdil, že se o zřízení výborů budou snažit i v budoucnu.

Zhruba po hodině konečně došlo na volbu starosty a místostarostů. Na následující období se starostkou Berouna opět stala Soňa Chalupová (ODS) a její místostarostové Michal Mišina (ANO) a Dušan Tomčo (Nezávislí Berouňáci). Vedení tak pokračuje v prakticky identickém složení jako v minulém období. Základní kostra koaliční smlouvy je podepsána a programové prohlášení bude ještě zveřejněno.

Soňa Chalupová (ODS) ve volební místnosti.
Analýza: V Berouně zřejmě bude pokračovat stávající koalice s těsnou většinou

„My jsme k tomu byli v podstatě dotlačeni, protože nikdo nechtěl s námi do široké koalice jít a chtěli pouze jednoho z nás. Ale naše vedení během čtyřleté spolupráce Beroun dovedlo tam, kde je. To není město před zhroucením. Jsme ve výborné finanční situaci a přitom jsme udělali tolik investičních akcí, co historie Berouna od revoluce nepamatuje. Máme jedenáctku lidí, kteří vědí, že se na sebe mohou spolehnout,“ uvedla ke zvolení starostka s tím, že jejich podstatnou vizí je podporovat udržitelný rozvoj města a v této souvislosti doplnila: „Máme zásady pro spolupráci s developery a ujednali jsme smlouvy na docela pěkné peníze, za které budeme stavět školy, školky či dopravní stavby. Nestydím se za to, že jsme si řekli o to pokračovat.“

Po přestávce se konala volba rady města a finančního a kontrolního výboru. Dalšími radními se stali Irena Mastná (ANO), Eva Chlumská (Nezávislí Berouňáci), David Minařík (ODS) a Olga Chocová (Nezávislí Berouňáci). Následovalo zřízení finančního a kontrolního výboru. Pouze v druhém jmenovaném zasedli dva opozicí navržení kandidáti.