Silnice směřující k Berounu se před samotným městem plnily k prasknutí a kolony nebyly výjimkou. To samé bylo s parkováním, jelikož návštěvníci berounských hrnčířských trhů svoje plechové miláčky odkládali kde se jen dalo. Okolo desáté hodiny již berounské Husovo náměstí bylo zaplněné a jenom projít byl nadlidský výkon.

Jarní hrnčířské a řemeslné trhy v Berouně 2024:

Jarní hrnčířské a řemeslné trhy v Berouně 2024. | Video: Pavel Paluska

Přesto se u jednotlivých stánků tvořily hloučky nakupujících. Nechyběly stánky s jídlem, pitím a samozřejmostí byla tombola, kterou návštěvníkům nabízeli berounští skauti. Velký zájem byl jak o rostliny, užitkovou keramiku, ale tentokráte i pletené výrobky, zejména koše různých velikostí i tvarů.