„Náhodou jsem si pustil country rádio, kde jsem slyšel o této akci, a tak jsem se přijel podívat,“ prozradil Aleš Kuthan z Trubské.

Oslavy v Řevnicích vypuknou už v 9 hodin ráno u hotelu Grand, v jehož sále pak proběhne slavnostní schůze, kde se uctí památka zesnulých členů, předají se spolkové odznaky a úspěšní absolventi zkoušky profesní kvalifikace vorař – stavitel vorů obdrží osvědčení.

Vor vyplul po dvou stech letech ze Zadní Třebaně. Kvůli oslavám v Řevnicích | Video: Jana Hájíčková

Ve 14 hodin vyrazí průvod od hotelu na Náměstí Jiřího z Poděbrad, kde bude položena kytice k památníku padlých. Průvod se pak přesune do ulice Na Stránce k řevnické pláži, kam připluje vor ze Zadní Třebaně. Poté se všichni vrátí do hotelu, kde vypukne veselice. K poslechu a tanci budou hrát Netolička a Dechová kapela Milana Zemana.

„Je to moc krásná akce, ale bohužel zítra už tady nebudu. Tetička slaví devadesátiny, tak to bude beze mne. Ale 31. srpna budu hrát na koncertě na Berounce od 18 hodin v Hlásné Třebani. Podium bude na voru, zpěváci k němu budou jezdit lodičkou včetně sborů. Celkem jich vystoupí zhruba třináct. Zazní opera, opereta, muzikál, spirituály a operní sbory. Vloni byl první koncert z hecu a přišlo tolik lidí, že ho letos zopakujeme. Rusalku vloni zpívala kamarádka po krk ve vodě,“ smála se houslistka Lidka z kapely Třehusk.